มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

 

          ไทยกับกัมพูชา ไม่ว่าศาลโลกจะตัดสินอย่างไร ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดไป จะแยกย้ายยกหนีจากกันมิได้

          ดังนั้น ต้องลงมือแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมายาวนานตั้งแต่เดี๋ยวนี้ โดยไม่ต้องรอคำตัดสินจากศาลโลกในปลายปี

          ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา มีหลายสาเหตุที่สั่งสมมานานมาก แต่เหตุสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือประวัติศาสตร์แห่งชาติของทั้งสองประเทศ ที่ถูกครอบงำเหนียวแน่นจากประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม โดยละทิ้งประวัติศาสตร์แบบอุษาคเนย์

          ฉะนั้น สิ่งแรกสุดต้องทำก่อนอย่างอื่น คือไทยกับกัมพูชาต่างชำระประวัติศาสตร์ของตนให้หลุดพ้นจากกรอบประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม คืนสู่ประวัติศาสตร์แบบอุษาคเนย์

          หลังจากนั้นถึงร่วมกันชำระอีกให้สอดคล้องกับหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีในอุษาคเนย์ ขั้นตอนวิธีการชำระอาจเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้

          ไม่จำเป็นต้องถือเป็นยุติอย่างนี้ ใครจะอธิบายต่างจากนี้ก็ได้ แต่ต้องไม่คลั่งเชื้อชาติ เพราะยุคนั้นไม่มี ยุคนี้ก็หามีไม่