Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556

 

          โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทางการคมนาคมขนส่ง ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล 2 ล้านล้านบาท คงจะดึงการลงทุนเข้าไทยได้ไม่น้อย

          นั่นเพราะความสะดวกของโครงสร้างพื้นฐาน แต่ไม่ใช่เพราะคุณภาพของคนไทย

          อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 หน้า 6) บอกเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตขึ้นจากฐานความรู้ อาจไหลจากสิงคโปร์และมาเลเซียสู่ไทย, เวียดนาม, พม่า, และจีน ได้สะดวก

          แต่ตัวอุตสาหกรรมฐานความรู้ (เพื่อเพิ่มคุณภาพคนไทย) จะไม่เคลื่อนเข้ามาตามทางรถไฟความเร็วสูง

          การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค จากการลงทุนปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานฯ ย่อมเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในระยะสั้น แต่ในระยะยาวมีปัญหาเรื่องคุณภาพของคนไทยเอง และเรื่องอื่นๆอีก

          แนวทางรับมือแก้ปัญหาล่วงหน้า คือต้องพัฒนา(ทรัพยากร)มนุษย์ ซึ่ง อ. นิธิบอกว่ามีอุปสรรคทางการเมืองอย่างมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ, พ่อแม่ผู้ปกครอง, เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม, นักเรียนนักศึกษาเองก็อาจไม่ยินดีกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

          ฐานความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยจะไม่เคลื่อนเข้ามาหาไทยกับรถไฟความเร็วสูง แต่ทางการไทยก็ไม่กระตือรือร้นทำฐานความรู้ หรือทำไม่ถึงมาตรฐานที่ควรทำ

          มีเหลือทางเดียว คือต้องเร่งปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ไปด้วยกันกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ซึ่งอาจทำให้ดีได้โดยผ่านมิวเซียม ฯลฯ และอื่นๆ

          เวรกรรมของไทย ที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ามิวเซียมเป็นแค่เครื่องประดับประดาพระนครให้อลงกรณ์อลังการ ไว้อวดคนชั้นสูงสิบสองภาษานานาชาติเท่านั้น

          ไม่ได้มีไว้เป็นฐานความรู้ให้มวลชน เพื่อเพิ่มคุณภาพคนไทยdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);