Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556

 

          โครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม ต้องได้รับการปรับปรุงและขยาย ให้ทันความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทางการคมนาคมขนส่ง

          สำหรับสร้างฐานความรู้เพื่อการพัฒนา(ทรัพยากร)มนุษย์ ให้กระจายไหลเวียนไปทั่วประเทศประหนึ่งตามทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟรางคู่ ขณะเดียวกันก็ส่งผ่านทางสื่อสาธารณะด้วย

          โครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ต้องทำเร่งด่วน ได้แก่ มิวเซียม, ห้องสมุด, หอศิลปวัฒนธรรม, โรงละคร, โรงดนตรี, สวนสาธารณะ, ฯลฯ ที่มีกิจกรรมความรู้อย่างรื่นเริงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

          การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ย่อมเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันแน่ๆ โดยเฉพาะระยะสั้นข้างหน้า แต่ในระยะยาว อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ บอกว่า

          “การแข่งขันที่จะสามารถยกระดับเศรษฐกิจไทยขึ้นไปได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนา(ทรัพยากร)มนุษย์ และส่วนนี้จำเป็นต้องลงทุนขนาดใหญ่ และทำจริงจังเสียยิ่งกว่าโครงสร้างพื้นฐานเสียอีก” (มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 2556 หน้า 6)

          จะพัฒนา(ทรัพยากร)มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็ต้องปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่บอกมา

          แต่วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงวิถีชีวิตของคนที่สัมพันธ์กับคนและธรรมชาติ ซึ่งต้องมีปัจจุบันและอนาคตอยู่กับโลกาภิวัตน์

          โดยไม่ฟูมฟายความเป็นไทยในอดีตที่มีแค่โขนละคร, ดนตรีไทย, ชุดไทย, เรือนไทย, ไหว้กราบ, หมอบคลาน, นั่งพับเพียบ, และพรหมจารี, ฯลฯ

          ความทันสมัยของไทยที่ผ่านมา ไม่ให้ความสำคัญการพัฒนา(ทรัพยากร)มนุษย์

          ได้แต่อวดหรูหรา โดยไม่ปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมซึ่งสำคัญมาก

          รัฐบาลเก่าๆก่อนๆทำได้แต่โครงการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ด้านหนึ่งเป็นภาระต้องทำตามยถากรรม แต่อีกด้านหนึ่งทำเพื่อสร้างเงินทอน} else {