มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556

 

          บ้านและย่านเดิมในกรุงเทพฯ ของ ร.1 ก่อนเสวยราชย์ และอนุชา มีหลักฐานยืนยันว่าอยู่บริเวณไหน?

          แต่สังคมโดยทั่วไปไม่รู้และไม่เข้าใจ ว่าอะไร? ที่ไหน? ทำไม? อย่างไร? ฯลฯ

          ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระนามเดิม ทองด้วง มีครอบครัวอยู่อัมพวา (สมุทรสงคราม)

          ส่วนพระอนุชา คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็นนายสุดจินดา (มหาดเล็ก) รับราชการอยู่ในพระนครศรีอยุธยา จึงคุ้นเคยกับพระเจ้าตากมาก่อนนานแล้ว

          ในหนังสือกรุงเทพฯ มาจากไหน? มีว่าเมื่อพระเจ้าตากสถาปนากรุงธนบุรีและทำพิธีปราบดาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงโปรดให้นายสุดจินดา (บุญมา) ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกกำแพงพระนครด้านเหนือวัดตองปุ (วัดกลางนา) หรือบริเวณวัดชนะสงคราม ถึงป้อมพระสุเมรุทุกวันนี้

          ส่วนนายทองด้วง ให้มีนิวาสสถานอยู่ในกำแพงกรุงธนบุรี ฝั่งตะวันตก ตรงปากคลองมอญ ขึ้นไปทางเหนือถึงวัดระฆังฯ (ครั้งนั้นเรียกวัดบางหว้าใหญ่) มีแผนที่กรุงธนบุรีทำโดยช่างชาวพม่าร่วมสมัยกรุงธนบุรี มีอักษรพม่ากำกับไว้ด้วยว่าบ้านพระยาจักรี นิวาสสถานเดิมของ ร.1 ปัจจุบันตรงกับที่เป็นกรมอู่ทหารเรือ

          เรือนแฝดที่ประทับของ ร.1 ซึ่งเคยปลูกอยู่ที่นี่ ภายหลังได้ยกถวายเป็นกุฏิสงฆ์ แล้วปฏิสังขรณ์เป็นหอพระไตรปิฎก วัดระฆังฯ ยังเหลือให้เห็นถึงปัจจุบัน อยู่ติดกับกรมอู่

          ถ้าทำทางเดินทะลุถึงกัน แล้วแบ่งปันความรู้เรื่องนิวาสสถานเดิม จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งของไทย