h3>ละครแก้บน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

มีละครแก้บนเทพารักษ์

พนมดงเร็กศักดิ์สิทธิ์นักหนา

คนในหมู่บ้านทุกร้านค้า

แห่พากันดูละครแก้บน

เล่นขึ้นเสียงเถียงโต้กล้าโวหาร

ได้ใจบ้านบ้านทุกแห่งหน

ลดโกรธเกลียดเคียดแค้นแน่นกมล

ลำแสงผลสันติภาพโผล่รำไร


บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

อังคาร 23 เมษายน 2556

11.45 น. }