p>มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

 

          ใครๆก็เป็นขอมได้ ถ้านับถือพราหมณ์ แล้วพูดเขมร เขียนเขมร

          เรื่องขอมๆ กลับมาเป็นปัญหาถกเถียงกันทั่วไปอีก เมื่อคดีปราสาทพระวิหารถูกการเมืองกัมพูชา-ไทยรื้อฟื้นให้ศาลโลกชำระเพิ่มเติมภายในปีนี้

          “ขอมสร้างปราสาทพระวิหาร เขมรไม่ได้สร้าง เพราะขอมไม่ใช่เขมร” เป็นเนื้อความที่ไทยโจมตีเขมรกรณีปราสาทพระวิหาร ช่วงก่อนและหลังศาลโลกตัดสินให้เป็นของกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. 2505

          แต่ประเด็นถกเถียงว่าขอมไม่ใช่เขมร มีมาก่อนนั้นนานแล้วในแวดวงนักปราชญ์ราชบัณฑิตและนักค้นคว้า ตั้งแต่ยุคก่อน พ.ศ. 2500 เพื่อต่อต้านนักปราชญ์ฝรั่งเศสยุคล่าอาณานิคม ที่สร้างประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโบราณ โดยเหมาทุกอย่างเป็นเขมร จึงพยายามพิสูจน์ว่า ขอม ไม่ใช่เขมร

          จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่เห็นด้วย ดังอธิบายไว้ในหนังสือข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2547 หน้า 154) ว่า

          “ข้าพเจ้าเห็นว่าอะไรที่เปนของเขมรโบราณ หรือเปนอิทธิพลแห่งศิลปและวัฒนธรรมเขมรโบราณ ก็ควรจะมีสถานที่อันเหมาะสมให้แก่สิ่งเหล่านั้นในประวัติศาสตร์;

          ขณะเดียวกัน อะไรที่เปนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างเปนตัวของตัวเอง ก็ควรจะได้มีสถานที่อันเหมาะสมเด่นชัดในประวัติศาสตร์ มิใช่เอาไปซุกรวมไว้ในบัญชีของเขมรโบราณเสียหมดสิ้น…ว่ากันไปตามเนื้อผ้า,

          ไม่จำเปนที่จะต้องไปพิสูจน์ว่า ขอม ไม่ใช่เขมร ให้วุ่นวายไปเปล่าๆ เลย, ไม่ต้องไปกลับขาวเปนดำเอาเรื่องของขอมให้กลายมาเปนเรื่องของไทย ให้ผิดข้อเท็จจริงไปเปล่าๆ เลย!”

          ขอมคือใคร? “อาจารย์คึกฤทธิ์” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนอธิบายไว้นานมากแล้ว (ก่อนผมเริ่มทำศิลปวัฒนธรรม ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ. 2522) น่าจะมากกว่า 30 ปีมาแล้ว

          ผมเลื่อมใสคำอธิบายของ “อาจารย์คึกฤทธิ์” เลยยกไปขยายโดยพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่ม แล้วผลิตซ้ำหลายครั้งเอาลงพิมพ์ในหนังสือต่างๆ จะขอยกมาให้ทักท้วงถกเถียงได้อีก ดังนี้

          กรณีพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารระหว่างกัมพูชากับไทยกำลังงวดลงเรื่อยๆ ประเด็นขอมๆ เขมรๆ จะกลับมาเป็นปัญหาให้สนุกกันได้อีก และสนุกต่อไปไม่มีวันจบสิ้น

          ขอแต่อย่ามีนักเลงโตถืออำนาจอ้างความรักชาติอย่างสุดใจขาดดิ้นมาทุบโต๊ะ แล้วล้มโต๊ะ} else {