มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

 

          มุ่งสั่งสอน ไม่สั่งสม เพราะอำนาจนิยมทางการศึกษาไทย ให้ท่องจำตำราเหมือนพระสงฆ์ท่องบาลี

          ผู้บริหารการศึกษาจนถึงครูผู้สอนทุกระดับ ให้ความสำคัญต่อการอบรมสั่งสอนนักเรียนที่นั่งนิ่งๆในห้องเรียน ห้ามคิด ห้ามถาม ห้ามเถียง

          โดยไม่สร้างบรรยากาศแวดล้อมนอกห้องเรียน ให้สั่งสมความรู้เป็นธรรมชาติธรรมดา

          สังคมไทยก็ไม่สั่งสมความร่มเย็นด้วยธรรมชาติ และไม่สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างธรรมดา แม้กระทั่งวัดวาอารามก็ไม่ทำ

          มีแต่เร่าร้อนรุงรังด้วยป้ายสั่งสอนให้เป็นคนดี ที่ทำขึ้นโดยคนโกง

          ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยสำนึกอำนาจนิยม ไม่สั่งสม มุ่งสั่งสอน ย่อมสำเร็จยาก ดังพยายามมานานแล้ว ไม่เคยสำเร็จ

          นักเรียนไทยอยู่ในห้องเรียนมากเกินไป ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ต้องลดเวลาในห้องเรียนลงเหลือ 60% ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน 40% พูดกันคล้ายๆอย่างนี้อยู่ในแวดวงการศึกษา ราว 30 ปีมาแล้ว แต่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าบ่นพึมพำซ้ำซาก

          เพราะอำนาจนิยมครอบงำสำนึกว่าต้องสั่งสอน ไม่สั่งสมนั่นเอง เลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

          มหาวิทยาลัยส่วนมาก โดยเฉพาะที่มีการเรียนการสอนทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ไม่ต่างจากระดับประถมและมัธยม

          เพราะอาจารย์ต้องการสั่งสอนด้วยอำนาจนิยม นักศึกษายังโง่ จะคิดต่างจากอาจารย์ไม่ได้เป็นอันขาด เพราะตัวอาจารย์ก็ถูกครอบงำมาก่อนอย่างนั้น

          “ทั่วโลกจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้รากเหง้าของตัวเอง” นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอความเห็น

          แล้วบอกอีกว่า “แต่ของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับรากเหง้ายังน้อย ทั้งที่ประเทศไทยร่ำรวยทางวัฒนธรรม”

          นายสมหวังเสนอว่าต้องเพิ่มเรื่องอารยธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และภูมิปัญญาไทยให้เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย (มติชน วันอังคาร 29 มกราคม 2556 หน้า 2)

          ไทยให้ความสำคัญกับรากเหง้าน้อย ยังออกอาการคลั่งชาติขนาดนี้ ดูได้จากกรณีปราสาทพระวิหาร ถ้าให้ความสำคัญมากจะคลั่งชาติขนาดไหน น่ากลัวมากๆ

          การเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองย่อมดีแน่ แต่ต้องเรียนไปเพื่อ รู้เขา รู้เรา รู้โลก และรู้เท่าทันชีวิต

          ไม่ใช่เพื่อวิวาทบาดหมางสร้างบาดแผล แล้วเบียดเบียนรังแกเพื่อนบ้าน อย่างที่หลักสูตรของไทยทำอยู่ทุกวันนี้