p>มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

 

         กษัตริย์ขอมเมืองพระนครหลวง (นครธม) ส่งสิ่งสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ให้พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (ในกลุ่มรัฐสุโขทัย) มีบอกไว้ในศิลาจารึก ดังนี้

         1. ให้พระแสงขรรค์ชัยศรี 2. ให้นามเกียรติยศว่า ศรีอินทรบดินทราทิตย์ เทียบตำแหน่งเขมรว่า กมรเตง อัญ 3. ให้ลูกสาวชื่อสุขรมหาเทวี

         เป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ากษัตริย์ขอมนครธม ยกย่อง“นับญาติ”กับพ่อขุนผาเมือง เป็นลูกเขยคนสำคัญอย่างยิ่ง

         สอดคล้องโบราณราชประเพณีของรัฐจารีตบ้านเมืองน้อยใหญ่ในสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ ที่มีลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองแบบเครือญาติด้วยการแต่งงาน เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า และกวาดทรัพยากรจากดินแดนภายใน

         ซึ่งต่างจากประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่ได้คำสั่งสอนจากเจ้าอาณานิคม ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบเมืองขึ้น เหมือนประวัติศาสตร์ยุโรป

         ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยเลยบอกว่ากษัตริย์กัมพูชา ส่งขุนนางชื่อ“ขอม สบาดโขลญลำพง” มาปกครองกรุงสุโขทัยเมืองขึ้น ต่อมาพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันทำสงครามปลดแอกจากขอม แล้วสถาปนาสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย

         ทั้งหมดล้วนเป็นนิยายแต่งใหม่ โดยไม่มีหลักฐานบอกอย่างนั้นแม้แต่คำเดียว แต่ทางการบังคับให้คนเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยแท้ๆ

         ทุกวันนี้ในโรงเรียนทั่วประเทศก็ยังสอนให้เชื่อนิยายแต่งใหม่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจริง

         ส่งผลให้คนไทยปัจจุบันรังเกียจเขมร ว่าเป็นพวกขอมกดขี่ข่มเหงคนไทยกรุงสุโขทัย แล้วพาลถึงทุกวันนี้เรื่องปราสาทพระวิหาร

         รมต. ศึกษาธิการปลดแอกทรงผมนักเรียนทั่วประเทศแล้ว กรุณาปลดแอกประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยให้พ้นหลุมดำอำมหิตของอาณานิคมด้วยเถิด

         ถ้า ก. วัฒนธรรมจะอาศัย ก. ศึกษาฯปลดแอกตัวเองไปด้วยก็ยิ่งดี

         เมืองราด ของ พ่อขุนผาเมือง อยู่ที่ทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์ เป็นงานศึกษาค้นคว้ายอดเยี่ยมแห่งยุคของ อ. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โบราณคดี กรมศิลปากร ซึ่งทางการเพิ่งพิมพ์เรื่องนี้เผยแพร่ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจในสาระสำคัญ เลยพากันวนเวียนในกะลาใบเดิม

         ครม. สัญจรจะไปประชุมกันที่ จ. อุตรดิตถ์ ควรปลดแอกความคิดทางประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วย ถึงจะดีเยี่ยมกระเทียมโทน}