มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555

 

          แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมโดยธรรมชาติของคนยุคแรกๆ

          บ้านเมืองที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำลำคลองเดียวกัน ย่อมมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นธรรมดา เพราะมีเส้นทางไปมาหาสู่กันสะดวก

          แม่น้ำยม มีต้นน้ำเกิดจากลำน้ำเล็กๆหลายสายจากดอยสันปันน้ำและดอยยอดภูรังกาในเขต อ. ปง จ. พะเยา ซึ่งเคยเป็นดินแดนรัฐพะเยา ร่วมยุครัฐสุโขทัยในอดีต

          รัฐพะเยา เป็นเครือญาติกับกลุ่มโยนกล้านนาด้วยกัน เช่น รัฐเชียงราย, รัฐเชียงแสน, รัฐน่าน, รัฐแพร่

          จากนั้นน้ำยมไหลลงทางใต้ ผ่าน จ. แพร่ เข้าสู่ดินแดนรัฐสุโขทัยที่ จ. สุโขทัย ไหลต่อลงไปเรื่อยๆ ผ่าน จ. พิษณุโลก, จ. พิจิตร, จ. นครสวรรค์ รวมกับแม่น้ำน่าน ก่อนถึงปากน้ำโพ

          เจ้านายและไพร่บ้านพลเมืองรัฐสุโขทัย จึงเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับเจ้านายและไพร่บ้านพลเมืองรัฐพะเยา แล้วเกี่ยวดองถึงรัฐข้างเคียงด้วย คือรัฐเชียงราย, รัฐเชียงแสน, รัฐน่าน, รัฐแพร่ จนถึงรัฐล้านช้าง(หลวงพระบาง) อยู่ริมแม่น้ำโขง

          มีหลักฐานอยู่ในจารึกวัดศรีชุม(สุโขทัย) ว่าเจ้านายสุโขทัยใกล้ชิดกับเจ้านายเชียงแสน, พะเยา และในจารึกปู่หลานสบถกันก็ยืนยันความเป็นเครือญาติของเจ้านายรัฐสุโขทัยกับรัฐน่าน(ซึ่งรวมรัฐแพร่, รัฐล้านช้าง)

          นอกจากนั้น ยังมีตำนานระบุร่องรอยความสัมพันธ์แบบเครือญาติอีก ว่าพระร่วงสุโขทัยกับพญางำเมืองพะเยา เป็นสหายร่วมรุ่นเรียนหนังสือขอม(เขมร)อยู่ด้วยกันที่สำนักสุกทันตฤๅษี เขาสมอคอน เมืองละโว้(ลพบุรี)

          ต่อมาพระร่วงเคยขึ้นไปเยี่ยมยามพญางำเมืองที่พะเยา แล้วเป็นชู้นางอั้วสิมชายาของพญางำเมือง เดือดร้อนถึงพญามังรายแห่งเมืองเชียงรายต้องไปตัดสินคดีความที่เมืองพะเยา ให้พระร่วงขอขมา แล้วให้พญางำเมืองยอมความ

          หลังจากนั้นพญามังรายก็ยกกำลังไพร่พลไปยึดเมืองหริภุญชัย(ลำพูน) แล้วสามสหายร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839

          ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยอธิบายประวัติศาสตร์สุโขทัย รุ่น พ.ศ. 1700 ด้วยกรอบคิดของรัฐชาติ รุ่นกรุงรัตนโกสินทร์ หลัง พ.ศ. 2400 เลยไม่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบรัฐเครือญาติในดินแดนสุวรรณภูมิ มีแต่รัฐศัตรูคู่อาฆาต

          แถมด้วยกรอบคิดแบบอำนาจรวมศูนย์ยุคอาณานิคม (ช่วงเดียวกับ ร.3-4) เลยยก(เมฆ)ให้สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย โดยไม่มีเชียงแสน, พะเยา, ล้านช้าง, อโยธยา-ละโว้, สุพรรณ, ฯลฯ มีอำนาจปกครองถึงปลายแหลมมลายู(รวมเทมาเส็ก สิงคโปร์) ทั้งๆมีรัฐนครศรีธรรมราชกับรัฐปัตตานี ต่างเป็นรัฐเอกราชมาตั้งแต่ราว พ.ศ. 1000 ก่อนสุโขทัยเกิด แต่ทำเป็นตีขลุมมองข้าม ตามความเข้าใจของคนชั้นนำสมัยนั้น ที่ต้องต่อต้านการล่าเมืองขึ้นของยุโรป

          ถ้าไม่ยอมรับความจริง และถ้าไม่ทบทวนแก้ไขด้วยสติสัมปชัญญะ ตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีจริง(ไม่ใช่นั่งเทียนเข้าทรง) แล้วสันติภาพจะมีอย่างไรบริเวณชายแดนโดยรอบไทย?}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);