Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 

 

          จ. ชุมพร อยู่ใต้หัวหินและปราณบุรี (จ. ประจวบคีรีขันธ์) ลงไป นับเป็นดินแดนเริ่มต้นภาคใต้ของไทย หรือตอนบนๆของคาบสมุทร ซึ่งเป็นบริเวณเส้นทางสั้นที่สุดเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย แล้วรู้จักกันทั่วไปในชื่อคอคอดกระ

          ทะเลอันดามัน อยู่ฝั่งตะวันตกของไทย มีเส้นทางลึกเข้าไปในแม่น้ำกระบุรี (หรือเรียกอีกว่าแม่น้ำปากจั่น) ที่ อ. กระบุรี จ. ระนอง

          อ่าวไทย อยู่ฝั่งตะวันออกของไทย ที่ อ. เมือง จ. ชุมพร

          อังกฤษเคยขอขุดคอคอดกระ เมื่อ พ.ศ. 2401 (154 ปีมาแล้ว) เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ ย่นระยะทางจากอันดามันออกอ่าวไทย ไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกาที่มีอันตรายหลายอย่าง

          แต่อังกฤษทำไม่สำเร็จ คอคอดกระเลยเป็นชื่อในตำนานแต่นั้นมาจนบัดนี้

          คนดึกดำบรรพ์รู้จักเส้นทางข้ามคาบสมุทรระหว่างอันดามันกับอ่าวไทย ตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ ราว 2,555 ปีมาแล้ว หรือตั้งแต่ราว พ.ศ. 1 เป็นอย่างน้อย

          ยุคสุวรรณภูมิ มีพ่อค้าจากอินเดีย, อิหร่าน, อาหรับ, ฯลฯ เอาเรือใบขนสินค้าข้ามมหาสมุทรอินเดีย ต้องการแลกเปลี่ยนค้าขายกับจีน

          แต่อ้อมไปทางเกาะชวา(อินโดนีเซีย) หรือช่องแคบมะละกา ก็อันตรายและไกลมาก ครั้นมาทางสุวรรณภูมิก็ติดแผ่นดินคาบสมุทร เลยต้องขนสิ่งของสินค้าข้ามคาบสมุทรจากฝั่งอันดามันออกอ่าวไทย ถ่ายลงเรืออีกทอดหนึ่งขนไปจีน

          เส้นทางระหว่างระนอง-ชุมพร และชุมพร-ระนอง เป็นหนึ่งในหลายเส้นทางข้ามคาบสมุทร ซึ่งมีเรียงรายลงไปสุดทางที่ไทรบุรี(เกดะห์)ในมาเลเซียกับปัตตานีในไทย

          ระนองอยู่ฝั่งอันดามัน พบแหล่งโบราณคดีเรียงรายตั้งแต่ชายทะเลเขตพม่าลงไป

          ชุมพรอยู่ฝั่งอ่าวไทย พบแหล่งโบราณคดียุคสุวรรณภูมิตั้งแต่เขาสามแก้ว อ. เมือง เลียบชายฝั่งลงไปจนถึง อ. หลังสวน, อ. ละแม แล้วต่อเนื่องถึง อ. ท่าชนะ, อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี กระทั่งเข้าเขต จ. นครศรีธรรมราช

          โบราณวัตถุพบใหม่บริเวณเขาเสก ต. วังตะกอ อ. หลังสวน ถ้าเป็นของแท้ที่พบแถบนั้นจริง ก็น่าจะเป็นสิ่งของยุคสุวรรณภูมิ อย่างน้อยราว 2,000 ปีมาแล้ว

          ดินแดนคาบสมุทรภาคใต้ของไทยลงไปถึงมาเลเซีย เสมือนสะพานแผ่นดินเชื่อมโลกตะวันตก-ตะวันออก ทำให้เกิดการค้าโลกด้วยเรือใบ

          ทุกวันนี้ไทยเชื่อมการค้าโลกตะวันออก-ตะวันตกด้วยเรือบิน ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ

          แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยไม่มีการค้าและไม่มีสังคม เพราะมีแต่วังกับวัด แล้ววิวาทบาดหมางเพื่อนบ้านโดยรอบ

          นี่จะอยู่สุขอย่างไรในประชาคมอาเซียน?}} else {