Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24  สิงหาคม 2555

 

         สินบน ในวัฒนธรรมของไทย หากไม่ถือเป็นคอร์รัปชั่นก็แล้วไป แต่ถ้าถือเป็นคอร์รัปชั่นที่ต้องต่อต้านตามนโยบายของนายกฯ stop corruption ก็ลำบากแน่

         เพราะสังคมไทยนับถือศาสนาผี (โดยมีพราหมณ์-พุทธ ฉาบโรยหน้า) แล้วมีประเพณีให้สินบนผีและเทวดา จึงต้องมีพิธีแก้บนเป็นมหกรรมประจำวันในศาลผี, ศาลเจ้า, ศาลพระภูมิเทวดาทั่วประเทศ

ขอฝน - กลุ่มนักธุรกิจและสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบวงสรวงท้าวจตุคามรามเทพและเทพยดา รำมโนราห์เพื่อขอฝน ที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ภาพและคำบรรยายจาก มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 หน้า 12)

 

         คำบรรยายรูปของมติชนบอกว่า “รำมโนราห์” เพื่อขอฝน ที่หน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช

         แต่ชาวบ้านที่เมืองนครฯและที่อื่นๆในภาคใต้เรียกขานทั่วไปในชีวิตประจำวันว่า“รำโนรา” ซึ่งกร่อนจากรำมโนราห์นั่นแหละ (มีคำอธิบายละเอียดอยู่ในหนังสือลักษณะไทย เล่ม 3 ศิลปะการแสดงภาคใต้ พิมพ์โดยธนาคารกรุงเทพ 2541)

         รำโนรา กับละครโนรา เป็นอย่างเดียวกัน ได้ชื่อโนราจากนางเอกชื่อ นางมโนราห์ เป็นละครนอก คือละครชาวบ้านยุคอยุธยา แล้วแพร่กระจายผ่านลงไปทางเมืองเพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราช เมื่อเกือบพันปีมาแล้วโน่นแหละ

         ครั้นราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นิยมเรียกกันทั่วไปในกรุงเทพฯว่าโนราชาตรี เล่นแก้บน

         ราว 100 กว่าปีมาแล้ว สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระนิพนธ์ตำนานเรื่องละครอิเหนา เล่าว่าในเมืองนครฯ พวกโนราชาตรีเมื่ออยู่บ้านไม่มีใครจ้างเล่น ก็พากันขนเครื่องโดยแบกหรือหาบไปเที่ยวเร่หางานตามหมู่บ้าน เรียกละครเร่ เพื่อรับจ้างเล่นแก้บนต่างๆ (มีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือละครฟ้อนรำ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ 2546 หน้า 259)

         แก้บน กร่อนมาจาก แก้สินบน หมายถึงทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องตอบแทนผีหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์ที่ขอไว้

         เมื่อฝนแล้งจึงมีผู้บนบานศาลกล่าวให้ผีหรือเทวดาบันดาลให้ฝนตก แล้วจะถวายสินบนด้วยรำโนรา หรือบางทีรำโนราถวายตั้งแต่แรกบนบานขอฝนเลยก็ได้ ถือเสียว่าให้สินบนล่วงหน้า

         ขอฝน เป็นพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ของชุมชนดึกดำบรรพ์สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ เพราะผู้คนล้วนทำนาทางฟ้า คือพึ่งพาธรรมชาติจากน้ำฝน ซึ่งมนุษย์ควบคุมและบงการแท้จริงไม่ได้ จึงต้องวิงวอนร้องขอจากอำนาจเหนือธรรมชาติ(ที่มองไม่เห็น) บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพื่อทำนาปลูกข้าว

วิ่งควาย - จังหวัดชลบุรีจัดงานประเพณีแข่งขันวิ่งควาย ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ที่สนามหน้าวัดเขาโพธิ์ทอง ริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ. บางละมุง จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม (ภาพและคำบรรยายจาก มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 หน้า 14)

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);