มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

 

รัฐอยุธยา มีนามดั้งเดิมเต็มๆว่า “กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” เท่ากับบอกให้รู้ว่าเป็นรัฐสืบมาจากรัฐทวารวดี ที่มีมาตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 1000 ซึ่งอยู่เมืองละโว้ หรือ จ. ลพบุรี ทุกวันนี้

ครูบาอาจารย์อธิบายว่ารัฐอยุธยาเป็น“ราชอาณาจักรสยาม”แห่งแรกของไทย แล้วยังพบหลักฐานอีกว่าคนในรัฐอยุธยาเรียกตัวเองว่า“คนไทย”เป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เรียก

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงสรุปเนื้อหามาแต่งเล่าเรื่องเป็นเพลงชุดอยุธยาว่า

             ๏ อยุธยา                  นามเต็ม ว่ากรุงเทพ

          ทวารวดี                      ศรี อยุธยา

          สืบทวา-                       รวดี มีมา

          สืบละโว้ อโยธยา          ศรีรามเทพนคร

             แห่งแรก                   อาณาจักร สยาม

          เริ่มนาม                       คนไทย ที่นี่ก่อน

          เครือญาติ                    ชาติพันธุ์ ประชากร

          ผสมเผ่า พระนคร          กรุงศรีอยุธยา

          รัฐสุพรรณภูมิ สืบนามมาจากชื่อดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 แล้วสืบเนื่องถึงปัจจุบันเป็น จ. สุพรรณบุรี

          ชาวสุพรรณบุรีมีสำเนียงพูดเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนทางฟากตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา คนทั่วไปเรียกสำเนียงสุพรรณว่า“เหน่อ”

          มีร่องรอยหลายอย่างยืนยันสอดคล้องกันว่า“เหน่อ” เป็นสำเนียงหลวงของยุคอยุธยา ใกล้เคียงสำเนียงลาวสองฝั่งโขง ปัจจุบันยังพูดกันทั่วไปในหลวงพระบาง

          ผมเลยยกมาแต่งเล่าเรื่องเป็นเพลงชุดสุพรรณว่า

             กำแหง หนุมาน ชาญสมร                        กระบี่ วานร ขุนทหาร

          แค้นใจ ทศพักตร์ ยักษ์มาร                             ประพฤติพาล ลักพา สีดาไป

          อาสา พระราม ผลาญราพณ์                           ปราบเจ้า ลงกา ให้จงได้

          ลวงฤๅษี มีกล่อง ดวงใจ                                  อสุรี ทันใด มรณา

             โขนเล่น เจรจา ภาษาโขน                       ก้องโกญ- จนาทเหน่อ เสน่หา

          สำเนียง หลวงยุค อยุธยา                               เจ้านาย ไพร่ฟ้า เหน่อทั้งนั้น

          รากเหง้า เหล่าบรรพ- ชนสยาม                      โขงน้ำ เจ้าพระยา สังสรรค์

          เคลื่อนย้าย ไปมา หากัน                                 เหน่อ ดึกดำบรรพ์ จน วันนี้

          คุณขรรค์ชัย บุนปาน อุดหนุนให้อัดเสียงคนร้องและเล่นกีตาร์อย่างง่ายๆ ฟังสบายๆ

          คุณยุ้ย-สิตานัน รวีฤทธิ์ แห่งดรีม แคทเชอร์ ที่เคยเป็นธุระเอาชุดสามกรุงศรีกับชุดดินหญ้าฟ้าแถนขึ้นยูทูบแบ่งปันไปแล้ว คราวนี้เอาชุดอยุธยากับชุดสุพรรณขึ้นยูทูบ  แล้วขึ้นทั้งเว็บกับเฟซบุ๊กให้อีก เพื่อแบ่งปันกันไปตามมีตามเกิด

          ผมเปิดเองไม่เป็นหรอก ได้แต่บอกข่าวให้รู้เท่านั้น

}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);