มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

 

          หน่วยงานหลายหน่วยที่รับผิดชอบอยุธยามรดกโลก ต้องร่วมกันพิจารณาตัวเอง อย่ามัวโทษคนอื่น เมื่อฝรั่งเผยแพร่ข้อบกพร่องของอยุธยาไปทั่วโลก

          อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา (จ. พระนครศรีอยุธยา) เป็นมรดกโลก 1 ใน 10 แห่งของเอเชียที่กำลังตกอยู่ในอันตราย เสี่ยงถูกทำลายจนไม่สามารถซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ได้อีก เพราะกระแสเชี่ยวกรากของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บางแห่งตกอยู่ท่ามกลางสงครามด้วย

          นี่เป็นข้อความของนายเจฟฟ์ มอร์แกน ผู้อำนวยการบริหารกองทุนมรดกโลก ที่บอกกับสำนักข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่ง แล้วแพร่กระจายออกไปทั่วโลก

          กองทุนมรดกโลก (Global Heritage Fund) ที่แถลงข่าวมรดกโลกอยู่ในภาวะอันตรายนี้ เป็นกองทุนเอกเทศไม่อยู่ในสังกัดยูเนสโก (ถ้าจะหมายถึงกองทุนมรดกโลกในสังกัดยูเนสโก ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Heritage Fund)

          ถึงจะเป็นเอกเทศ ไม่สังกัดยูเนสโก แต่กองทุนฯนี้ไม่ได้แถลงผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง

          เพราะในสภาพแท้จริงแล้ว อยุธยาถูกคุกคามรอบด้าน ไม่ว่าจะชี้ตรงไหนก็ล้วนอันตรายรุนแรงระดับ“สงคราม”ท้องถิ่นทั้งนั้น ใครไปใครก็เห็นมานานหลายปีดีดัก แล้วพากันเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐจัดการแก้ไขตั้งแต่ก่อนเป็นมรดกโลก จนเป็นมรดกโลกแล้วกลับยิ่งถูกคุกคามมากกว่าเก่า เพราะทุกหนทุกแห่งมีแก่งแย่งผลประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้น

          แต่หน่วยงานรัฐจัดการอะไรไม่ได้ ที่ทำกันไปทุกวันนี้คือ“แก้ผ้า”เอาหน้ารอด แล้วซุก“ขี้”ไว้ใต้พรม

          พรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้อำนาจบริหารประเทศ ต่างพากันหลีกเลี่ยงไม่แก้ไขและไม่จัดการปัญหาอยุธยามรดกโลก เพราะเกรงจะกระทบคะแนนเสียงที่หัวคะแนนมีผลประโยชน์ทับซ้อนมหาศาล

          ราวกับว่าคะแนนเลือกตั้งของพรรคการเมืองมี“คุณค่า”สูงกว่าหลักฐานประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย และมี“มูลค่า”มากกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว

          ฉะนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบมรดกโลกอยุธยา ทั้งส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาตัวเอง อย่ามัวแต่แก้ตัวและโต้แย้งกองทุนฯเอกเทศนี้ เพราะเขาไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ที่ทำไม่ถูกมาตลอดคือไทย

          แม้วันนี้ยังไม่ถูกถอดมรดกโลก แต่วันหน้าไม่แน่ เพราะหลักฐานพยานเห็นทนโท่ ว่าโบราณสถานในอยุธยาถูกกระทำย่ำยียับเยินเกินที่โลกจะทนดูอีกต่อไป