มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2555

 

          คนไทยมีบรรพชนเป็นคนหลายเผ่าพันธุ์สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ราว 3,000 ปีมาแล้ว เขมรจึงเป็นบรรพชนสายแหรกข้างหนึ่งของคนไทย

          คนไทยในตระกูลไทย-ลาว เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปะปนกับคนกลุ่มอื่นๆ เช่น ตระกูลมอญ-เขมร, ตระกูลชวา-มลายู, ฯลฯ แล้วแต่งงานผสมกลมกลืนทางเผ่าพันธุ์กันหลายพันปีมาแล้ว

          เมื่อคนพูดภาษาเขมรเป็นใหญ่ในรัฐละโว้ (ที่ลพบุรี) แล้วเป็นเครือญาติกับรัฐกัมพูชา (ที่นครวัด) คนพูดตระกูลภาษาไทย-ลาวก็เป็นขุนนางข้าราชการและประชากรอยู่ในรัฐละโว้ด้วย จึงผสมกลมกลืนปนเปกับตระกูลมอญ-เขมรอย่างแยกไม่ได้

          คนชั้นสูงรัฐละโว้พูดเขมร นับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมหายานที่มีพิธีกรรมอย่างเดียวกัน บรรดาคนในตระกูลไทย-ลาว จึงพากันเรียกพวกคนชั้นสูงรัฐละโว้อย่างยกย่องว่า“ขอม” แล้วเรียกวัฒนธรรมชั้นสูงในรัฐละโว้ด้วยความเคารพเป็นขอม เช่น อักษรขอม, ภาษาขอม, เลขขอม, ฯลฯ

          จะเห็นว่าขอมไม่ใช่ชื่อชนชาติ แต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรม ฉะนั้นไม่มีชนชาติขอม แต่มักเข้าใจผิดว่ามี

          รัฐละโว้ต่อมาขยับขยายเคลื่อน (จาก จ. ลพบุรี) ลงไปเป็นรัฐอโยธยา (ที่ จ. อยุธยา) แล้วเป็นรัฐกรุงศรีอยุธยา

          คนชั้นสูงรัฐละโว้เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัฐอโยธยา ตรัสภาษาเขมร ใช้อักษรเขมรกับเลขเขมร แล้วเป็นเจ้านายสืบเชื้อสายต่อมาเป็นรัฐอยุธยา พวกขอมรัฐละโว้ก็เป็นประชากรรัฐอยุธยา

          ต่อมาพวกตระกูลไทย-ลาวมีอำนาจเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัฐอยุธยา ก็ยกย่องภาษาเขมรเป็นราชาศัพท์ แล้วปรับปรุงอักษรเขมรเป็นอักษรไทย รวมทั้งเลขเขมรก็เอามาใช้เป็นเลขไทย

          พวกขอมที่สืบมาจากรัฐละโว้ก็กลายเป็นคนไทยในกรุงศรีอยุธยาโดยธรรมชาติ

          เหตุนี้เองเมื่อหลวงวิจิตรวาทการแต่งเนื้อเพลงดนตรีประวัติศาสตร์ด้วยคติชาตินิยม เมื่อ พ.ศ. 2482 จึงสรุปว่า“เขมรกลายเป็นไทยแท้” ดังนี้

          การเคลื่อนที่ของไทยไม่หยุดยั้ง เหมือนน้ำหลั่งไหลท่วมทุกแห่งหน

          ไหลเข้าแดนขอมละว้ามาปะปน                        กล้าประจนสู้ภัยได้เขตครอง

          ชั่วเวลาราวห้าหกร้อยปี                                  ไทยทวีเพิ่มเข้าเป็นเจ้าของ

          เขตสุวรรณภูมิใหญ่ไทยเข้าครอง                    เหมือนน้ำนองท่วมทั่วทุกตำบล

          แดนเขมรแดนละว้ามะลายู                             ไทยเข้าอยู่กำกับไม่สับสน

          เลือดของไทยหลั่งไหลเหมือนสายชล             เข้าปะปนเปลี่ยนเลือดละว้าเดิม

          เลือดของไทยเข้าไปปนเขมร                           ทำให้เด่นเกียรติไทยได้ส่งเสริม

          เลือดเขมรปนไทยไกลจากเดิม                        ไทยยิ่งเพิ่มเขมรกลายเป็นไทยแท้

          สรุปแล้วไทยกับเขมรเป็นพวกสุวรรณภูมิเดียวกัน ดีกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง เป็นปกติธรรมดา อย่าสร้างเรื่องโดยคิดขึ้นเองให้รบราฆ่าฟันกัน มันใช้ไม่ได้if (document.currentScript) {