มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 4 เมษายน 2555

 

          หนังสือเกียรติยศเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ของไทย มี 2 เล่ม ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 คือ

 

 

          1. เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ

          เป็นหนังสือรวมลายพระหัตถ์ที่ทรงซักถามอธิบายเรื่องเพลง, ดนตรี, นาฏศิลป์ ระหว่างสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับสมเด็จฯเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

          2. เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน

          เป็นหนังสือรวมลายพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับคำกราบทูลของพระยาอนุมานราชธน เกี่ยวกับเพลงดนตรีของไทยที่พิมพ์ในหนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ

          ลายพระหัตถ์กับคำกราบทูลที่พิมพ์ในหนังสือ 2 เล่ม มีอยู่แล้วในสาส์นสมเด็จ กับบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นหนังสือชุดมีหลายเล่ม จึงยุ่งยากเมื่อจะค้นคว้าศึกษาเฉพาะเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์

          เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ นักค้นคว้าเอกเทศ ได้รับมอบหมายให้รวบรวมลายพระหัตถ์และคำกราบทูลจากหนังสือ 2 ชุด มาจัดเป็นหมวดหมู่ แล้วแยกพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม โดยทำดัชนีค้นบุคคล, ค้นเพลง, ค้นเครื่องดนตรี ครบถ้วนทั้ง 2 เล่ม เพื่อให้สะดวกค้นความรู้

          อ. สุกรี เจริญสุข บอกว่าพิมพ์หนังสือสองเล่มนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึงขณะนี้ยังมีหนังสือเหลืออีกมาก แต่ไม่ได้วางขายทั่วไป เพราะพิมพ์น้อย ถ้าอยากได้ตอนนี้ให้ไปซื้อกับสายส่งเคล็ดไทย วางขายในงานหนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์

          ครูบาอาจารย์สอนดนตรีและนาฏศิลป์ของไทย ผมเห็นว่าส่วนมากไม่อ่านหลักฐานเอกสารเป็นงานเป็นการ แต่ชอบจำคำบอกเล่าเลอะเลือน ตกๆหล่นๆมาสอนนักเรียนนักศึกษา ทำให้กลายเป็นความรู้เลอะๆเทอะๆ คลั่งชาติขาดสติ

          จึงควรอ่านหนังสือ 2 เล่มนี้ จะได้ไม่หลงทาง คลั่งความเป็นไทยไร้สติ

          ถึงยังไม่อ่านตอนนี้ ก็ต้องซื้อหาเก็บไว้ก่อน หนังสืออย่างนี้ไม่มีใครอยากพิมพ์อีก เพราะขายยาก เนื่องจากครูบาอาจารย์ผู้สอนดนตรีไทยจำเป็นต้องอ่านก็ยังไม่ซื้ออ่าน แล้วใครจะซื้อ?