พรุ่งนี้ก็ช้าไป

 

สาธารณภัยพิบัติ

ซ้ำซากซัดสลดสยดสยอง

แต่สังคมหนีความจริงหยิ่งลำพอง

เชื่อว่าพระคุ้มครองยิ่งเพียบภัย

สยามประเทศไทยต่อไปนี้

สิ่งเคยมีจะไม่มีฝากผีไข้

แม้นไม่รับความจริงสุดจิตใจ

พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

23 เมษายน 2555

08.40 น.