ร้องนางนาค


          ๏ เจ้าเอยนางนาค       เจ้าคิดแต่เท่านั้นแล้ว

เจ้าปักปิ่นแก้ว                      แล้วเจ้ามาแซมดอกไม้ไหว

จำปาสองหูห้อย                   สร้อยสังวาลแลมาลัย

ชมพูผ้าสไบ                         เจ้าห้อยสองบ่าสง่างาม ฯ 4 คำ

 

          สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวมบทมโหรีซึ่งมีเพลง(ร้อง) นางนาครวมไว้ในหมวดบทเกร็ด สำหรับร้องมโหรีแต่โบราณ มีทั้งหมด 72 เพลง เป็นสำนวนเก่าที่สุด ซึ่งมีในหอพระสมุดฯ ทรงเห็นว่าเป็นบทแต่งในกรุงศรีอยุธยาบ้าง แต่งที่เมืองอื่นบ้าง หลายสำนวนและหลายยุค

          (จากหนังสือ ประชุมบทมโหรี รวบรวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2463)