มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

 

          ยกระดับการศึกษาให้กลุ่มชาวไร่ชาวนาและผู้ใช้แรงงานให้จบ ม.6 ใน 8 เดือน เป็นงานโครงการของ กศน. (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

          โดยจะดึงประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆในวัยแรงงานมากกว่า 10 ล้านคน ที่ไม่จบ ม.ปลาย ให้กลับเข้าระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

          การประเมินความรู้ต้องสอบผ่านวิชาที่กำหนด เช่น ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เมื่อผ่านการประเมินก็จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6

          เกษตรกรคนหนึ่งบอก(ผู้เขียนคอลัมน์การศึกษามติชนสุดสัปดาห์) ว่าคงลำบาก เพราะต้องเขียน ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น แต่หากมีช่องทางช่วยเหลือผู้เขียนและอ่านไม่คล่องก็จะดี

          แต่ชาวนาบางคนบอกว่าทุกวันนี้ต้องทำนา จึงไม่มีเวลาไปเรียนหรือไปเทียบประสบการณ์อาชีพ

          ถึงอย่างไรโครงการนี้ไม่มีใครติฉิน แต่ กศน. ไม่ควรยึดมั่นกรอบมาตรฐานของทางการเก่าๆอย่างตายตัว ควรยืดหยุ่นให้มี“ทางเลือก”มากๆ โดยสร้างหลักสูตรใหม่ เช่น

          ภาษาอังกฤษ ไม่บังคับ โดยให้เลือกว่าจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้

          ถึงอย่างไรก็จะมีคนเรียนแน่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เมื่อรู้ภาษาอังกฤษก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน

          ชาวไร่ชาวนาก็อยากรู้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่อยากเรียน เพราะกลัว แต่กลัวอะไรบอกไม่ได้ อธิบายไม่ถูก ซึ่งน่าจะมาจากวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย ไพร่-อำมาตย์ ทำให้กลัวสิ่งที่เข้าใจว่ามีอำนาจเหนือกว่า

          ควรล่อให้รู้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเรียน ด้วยกิจกรรมนานา เช่น ดูหนังฟังเพลง ฯลฯ

          สังคม, ภาษาไทย เน้นเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, ภาษาและวรรณคดีท้องถิ่นประเภทตำนาน นิทาน และเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง

          แน่นอนต้องรู้เรื่องท้องถิ่นใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านด้วย แต่ต้องสร้างเครื่องมือเข้าถึงความรู้เหล่านี้อย่างง่ายๆที่สุด

          ห้องสมุด กศน. ควรมีบทบาทต่อโครงการนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ จะช่วยให้สำเร็จได้ดียิ่ง

          แต่ห้องสมุด กศน. ทำตัวเองเหมือนถูกทิ้งร้างห่างไกลจากคน ทั้งๆอยู่ในชุมชน