มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 

          อยุธยา ยศยิ่งฟ้า ยังไม่พ้นภาวะยศล่มแล้ว แม้จะพยายามลดการรุกรานจากงานมหกรรมประจำปีลงได้บ้าง แต่ก็ยังเบียดเบียนอยู่บนพื้นที่โบราณสถานวัดมหาธาตุ ดังรายงานจากมติชน (ฉบับวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 16) บอกว่า

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำแพงโบราณวัดมหาธาตุในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พังทลายยาวประมาณ 10 เมตร ว่า อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะ

          วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์นี้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด เพื่อเชิดชูความสามารถบูรพมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในพื้นที่ดังกล่าว ตนได้หารือกับทางจังหวัดแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โบราณสถานได้รับความเสียหาย จากเดิมที่มีการจัดตั้งเวทีในบริเวณโบราณสถาน ได้ให้ถอยห่างจากเขตโบราณสถานประมาณ 10 เมตร และย้ายลำโพงและหันออกนอกโบราณสถาน เพื่อป้องกันไม่ให้การสั่นสะเทือนของเสียงลำโพงและการจัดงานดังกล่าวทำให้โบราณสถานเกิดรอยร้าว

          นางสุกุมลกล่าวต่อว่า สำหรับการจุดพลุ ทางจังหวัดได้รายงานว่าจะไม่มีการจุดพลุในบริเวณโบราณสถาน

          อย่างไรก็ตาม ได้สั่งให้นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ทราบต่อไป

          เวทีงานอยุธยาให้ถอยห่างจากเขตโบราณสถานประมาณ 10 เมตร เป็นแค่ผักชีโรยหน้า, ขายผ้าเอาหน้ารอด, ฯลฯ เท่านั้น เพราะไม่พ้น

          ในทางที่ถูกต้องดีงามแล้วงานปีหน้าถ้ามีอีกควรย้ายกิจกรรมทั้งหมดไปที่อื่น เช่น ไปอีกฝั่งหนึ่งของบึงพระราม ด้านติดกับโรงเรียนอยุธยาฯ ซึ่งปัจจุบันกางเต๊นท์เป็นร้านขายสินค้า ก็ให้แบ่งพื้นที่เป็นเวทีกิจกรรมด้วย จะได้ช่วยกระตุ้นให้ขายของดีกว่าเดิม ฯลฯ

          อยุธยา เป็นมรดกโลก ก็จริงอยู่ แต่การบริหารจัดการเต็มไปด้วยพื้นที่อุจาด ขาดพื้นที่ทางปัญญา

          ผู้มีอำนาจดูแลรับผิดชอบหมกมุ่นอยู่กับความหลงตัวเอง จึงไม่พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองทางปัญญาของประชาชนพลเมือง ดังดูได้จากโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          โบราณสถานถูกเบียดเบียนแล้วบิดเบือนไปต่างๆ ทั้งไม่มีคำอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มี 2 แห่ง ไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคม และไม่บอกความเป็นมาของอยุธยา ราชอาณาจักรสยามแห่งแรกของไทย แต่เป็นโกดังเก็บของเก่าที่ไม่มีใครอยากเข้า นอกจากหลงผิด

          ส่วนศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาที่ญี่ปุ่นสร้างให้อยู่ในความดูแลของคนไม่อยากดูแล เลยเจ๊ง

          ทุกรัฐบาลกินบุญเก่าของอยุธยา แต่ไม่ทะนุถนอมรักษาบุญเก่า เลยปล่อยให้เน่าบูด รวมรัฐบาลนี้ด้วย ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะป้องกันน้ำท่วมมรดกโลกอย่างไร?document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);