Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

 

          มหาวิทยาลัย ควรเป็นแหล่งแสงสว่างทางปัญญาให้สังคมมองเห็นทางออกร่วมกัน ด้วยหลักการ, เหตุผล, และสันติวิธี เพื่อลดความขัดแย้งที่มีขึ้นมา จะด้วยเหตุใดๆก็ตาม

          กรณีอาจารย์ผู้บริหาร มธ. มีมติห้ามจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรา 112 มีรายงานสำคัญอยู่ใน มติชน หน้า 3 (ฉบับวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) ว่า หลังจากนิติราษฎร์เสนอแก้ไข ป.อาญา มาตรา 112 จากนั้น ครก.112 รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่กลับมีกระแสที่ต้องการให้คงสภาพ ม.112 และห้ามแตะต้อง มีการป้ายสี ข่มขู่ ฯลฯ

          นายพรชัย ยวนยี เลขาธิการกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีภาพเพื่อประชาธิปไตย มีความเห็นว่า แทนที่ มธ. จะเป็น “แสงสว่าง” นำปัญญาให้สังคมหาทางออกด้วยเหตุผล กลับมีมติห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรา 112

          จึงรับไม่ได้กับมติผู้บริหาร มธ. และเรียกร้องให้ มธ. เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยถึงปัญหามาตรา 112 เพื่อให้ทางออก โดยใช้ “ไฟแห่งปัญญา” ด้วยหลักการ เหตุผล สันติวิธี

          ข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษา อยู่ตรงข้ามกับการใช้ “อารมณ์” จัดการปัญหาอันอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ “กลัว” หรือ “โกรธ”

          และวางอยู่บนรากฐานของ “ปัญญา” ที่แปลว่า ความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน

          ย้อนหลังไปหลายปีนานมาแล้ว มีนักวิชาการท่านหนึ่งเสนองานวิจัยพิมพ์เป็นเล่ม พบว่า ร.4 ทรงทำจารึกพ่อขุนรามคำแหงขึ้นในแผ่นดิน ร.3 กรุงรัตนโกสินทร์นี้เอง พ่อขุนฯ

          ไม่ได้ทำขึ้นสมัยสุโขทัยตามที่เคยเชื่อถือกันมา

          ครั้งนั้นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน กทม. โดยคณาจารย์พวกหนึ่งออกโรงคัดค้านหนักหน่วง แล้วเลยเถิดถึงขั้นประณามว่านักวิชาการท่านนั้น“หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” และ“เนรคุณ” ร.4 โดยไม่มีเอกสารวิชาการชี้แจงข้อผิดพลาดของงานวิจัยนั้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแม้แต่ตัวเดียว

          ถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีข้อโต้แย้งทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีก็แต่คำนินทาว่าร้ายลับหลัง ว่าหมิ่นฯ ในชั้นเรียนที่พวกตนสอนd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);