โทโสโกรธามาสิงสู่

สุนทรภู่บำบัดกำจัดได้

เพลงดนตรีมีคุณทุกอย่างไป

ดับทันใดโมโหที่โกรธา

ต่างฝ่ายต่างตั้งสติมิให้ตก

ทางตันรกรุงรังคั่นขวางหน้า

ต่างฝ่ายต่างสูญเสียสิ่งนานา

ต้องหยุดมาฟังบรรเลงเพลงดนตรี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2555

07.10 น.

}