มึงยังเด็กเล็กอยู่รู้ไว้บ้าง

อย่าอวดอ้างสู่รู้กูผู้ใหญ่

เสรีภาพทุกตารางนิ้วอย่างไทย

มีในกฎกติกาเกรียนของกู

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

10 ก.พ. 2555

10.30 น.var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {