มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555

 

          ฝ่ายตรงข้ามของภาษาอังกฤษ คือผู้พิทักษ์ภาษาไทย ที่ส่วนมากจะต่อต้านคนพูด“ไทยคำฝรั่งคำ”

          แต่ความเคยชินอย่างหนึ่งของคนพูดจาภาษาอังกฤษได้ คือพูดไทยคำฝรั่งคำ แล้วเป็นแรงจูงใจให้ผู้เริ่มพูดอ่านเขียนจะคล้อยตามอย่างง่ายๆ แล้วเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก

          เช่นเดียวกับยุคแรกที่ภาษาบาลี-สันสกฤตเข้ามาถึงสุวรรณภูมิอุษาคเนย์ ก็ทำให้คนพื้นเมือง เช่น ตระกูลไทย-ลาว เริ่มรับคำบาลี-สันสกฤตมาพูดจาเป็น “ไทยคำบาลีคำ”

          นานเข้าเลยหลงคิดไปว่าเป็นคำไทยแท้ๆ เช่น ผู้พิทักษ์ ผู้เป็นคำไทย-ลาว, พิทักษ์เป็นคำยืมสันสกฤต บรรดาผู้พิทักษ์ภาษาไทยไม่ถือเป็นผิด แต่กลับยกย่องว่าเป็นคำไพเราะด้วยซ้ำไป

          ในสถาบันการศึกษามักมีครูผู้พิทักษ์ภาษาไทย คอยจับผิดนักเรียนที่พูดไทยคำฝรั่งคำอย่างคล่องแคล่วเคยชินจากสื่อและสังคมรอบตัวนอกโรงเรียน

          นักเรียนและครูวิชาอื่นๆพากันรำคาญ แล้วซุบซิบนินทาลับหลัง แต่ต้องจำทน แล้วคอยหลบให้พ้นครูผู้พิทักษ์ภาษาไทย

          ประเด็นนี้ต้องหาคำอธิบาย ให้บรรดาผู้พิทักษ์ภาษาไทยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม แล้วยอมรับความจริงว่าภาษาต้องเปลี่ยนแปลงโดยรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษแทนบาลี-สันสกฤต จะได้ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและคนทั่วไป ในบรรยากาศ English Speaking Year 2012 แม้จะเป็นแค่ “ดราม่า”ทางการศึกษาก็ตามที

          ภาษาของทุกชาติภาษาในโลกล้วนสำคัญต่อการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

          แต่จะให้เรียนทุกชาติภาษาในโลก ก็ออกจะมากไป จึงร่วมกันกำหนดเอาภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางไว้สื่อสารกันทั้งโลก

          ถึงกระนั้น ภาษาเพื่อนบ้านโดยรอบก็จำเป็นมากทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน เช่น เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, บรูไน, อินโดนีเซีย, (รวมทั้งภาษาจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี)

          สังคมไทยไม่ค่อยยกย่องภาษาเพื่อนบ้าน เช่น มอญ, เขมร, ลาว, ชวา, มลายู ฯลฯ ทั้งๆสำคัญและจำเป็นมากๆ เพราะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทย แล้วเป็นภาษาที่ไทยในอดีตเคยรับบางส่วนมาใช้เขียนลายลักษณ์เป็นตำราและวรรณคดี

          เหตุเพราะประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ครอบงำสั่งสมให้คนไทยดูถูกเครือญาติชาติภาษาเพื่อนบ้าน

          หากไม่แก้เรื่องนี้ก็ไม่มีวันสงบ และเพื่อนบ้านรุมกันรังกียจไทย

          “ในการรองรับเข้าร่วมสมาชิกอาเซียน ในส่วน วธ. อยากจะเริ่มผลักดันให้คนไทยมีความเข้าใจในเรื่องอาเซียนก่อน เพราะปัจจุบันคนไทยยังเข้าใจน้อยมาก” นางสุกุมล คุณปลื้ม รมต. วัฒนธรรม กล่าวกับผู้สื่อข่าว (มติชน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 หน้า 22)

          เหตุที่ “คนไทยยังเข้าใจน้อยมาก”เรื่องอาเซียน ก็เพราะประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมไม่ยอมปรับปรุงให้ทันสมัย แล้วครอบคลุมเครือญาติทั้งอุษาคเนย์นั้นแหละ

          อย่าไปโทษ “คนไทย” ให้โทษตัวเอง วธ.} else {}