ขุนเดช

 

จงเป็นขุนสุโขทัยในสยาม

อยู่เหนือความเชื่อโลกนรกสวรรค์

เป็นขุนเดชจิระเดชเพศสามัญ

เป็นเสื้อคำสำคัญสุโขทัย

ให้ในน้ำมีปลานาเต็มเข้า

เมืองบ่เอาอันระบอบจกอบไพร่

ทั้งอิฐดินหินผาพนาลัย

มันผู้ใดทำลายอย่าไว้มัน ฯ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

2528