ศาลากับสะพาน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ เหมือนสะพานพาดพ้นคนเดินข้าม

ก้าวตีนตามใจสมปรารถนา

บ้างเหยียบย่ำข้ามไปแล้วข้ามมา

ขี้เยี่ยวติดตีนทาถูสะพาน

 

๏ เหมือนศาลาโล่งข้างทางจรจัด

เพื่อคนสัตว์อาศัยอภัยสถาน

หายเหนื่อยหนักพักผ่อนนั่งนอนนาน

ก็เยี่ยวขี้ศรีสำราญรดศาลา

 

๏ ต้องทำใจใหญ่เท่าภูเขาทอง

ใครขี้เยี่ยวรดต้องไม่ถือสา

ไร้สกุลรุนชาติกำเนิดมา

เป็นได้แค่ศาลากับสะพาน

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

2 มกราคม 2555

10.00 น.  

} else {document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);