Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554

 

          พระเจ้าตากเป็นชายร่างเล็กคนหนึ่ง (ตามที่นักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์กผู้เคยพบเห็นรายงานไว้) อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ สรุปประวัติอย่างกะทัดรัดที่สุดและสั้นนิดเดียวเท่านั้น (อยู่ในหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี) ดังนี้

          “พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชสมภพในฐานะสามัญชนลูกชาวจีน มีอาชีพค้าขายทางเกวียน

แม้ยังมีถิ่นฐานบ้านช่องและญาติพี่น้องอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี แต่ก็ได้ทำการค้าอยู่ในหัวเมืองเหนือชายแดน เมื่อสบโอกาสก็ได้เข้ารับราชการในหัวเมืองไกลคือ ตาก-ระแหง

          ในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก ทรงเสกสมรสกับสามัญชนด้วยกันซึ่งมิได้มาจากตระกูลใหญ่นัก

          ในสงครามครั้งเสียกรุง ได้กวาดต้อนไพร่พลหลบพม่าลงมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา ได้บำเหน็จความชอบจากการนั้น

          ระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ก็ได้ทำการต่อสู้จนปรากฏชื่อว่าเป็นนายทัพที่เข้มแข็งคนหนึ่ง ไพร่พลที่นำมาจากเมืองตาก-ระแหง ก็ยังคุมกันติดเป็นกองของตนเองซึ่งปฏิบัติงานตามคำสั่งของรัฐบาล

          ในที่สุดก่อนที่กรุงจะเสียแก่พม่า ก็ได้นำกำลังคนจำนวนน้อยของตนเองและอาจรวมผู้อื่นที่เข้าสวามิภักดิ์เพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบด้วยไพร่พลทั้งไทยและจีน พากันตีแหกพม่ามุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออก

          และเริ่มหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ของตนเอง และของประเทศไทย”

          อ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ฝากข้อความมาบอกให้รู้ทั่วๆ กันว่า