Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554

 

          ภาษาอังกฤษในสังคมไทยล้มเหลว เพราะการเรียนการสอนในระบบการศึกษาล้าหลัง

          “เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แม้ว่าเรียนในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนรวม 12 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมศึกษา”

          นี่เป็นผลวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่มีคำอธิบายเพิ่มเติมผ่านสื่อว่า

          เพราะครูไทยเน้นสอนไวยากรณ์ (Grammar) และเนื้อเรื่อง (Reading) แบบท่องจำ ท่องศัพท์ เก็งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น

          แม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับดอกเตอร์บางคน ยังสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไม่ได้

          ผู้วิจัยของ มศว บอกอีกว่า ทางแก้ไขนอกจากให้ความสำคัญคุณภาพและรายได้ของครูสอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องให้ครูเน้นสอนพูดมากกว่าไวยากรณ์และท่องศัพท์

          ผมเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาฯมากกว่า 12 ปี เพราะสอบตกอังกฤษอย่างเดียว 3 ปีซ้อน แต่พูดอังกฤษไม่ได้ ฟังไม่กระดิก แถมอ่านไม่ออก จนทุกวันนี้

          ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่สัมฤทธิผลในโรงเรียนไทย เคยมีผู้รู้อธิบายไว้นานแล้วว่าสาเหตุใหญ่สุดมาจากวัฒนธรรมความเป็นไทยให้ความสำคัญระบบอุปถัมภ์กับระบบอาวุโสแบบเจ้าขุนมูลนาย, ผู้ใหญ่ผู้น้อย, ที่ต่ำที่สูง, ฯลฯ

          คนชั้นนำสร้างความเป็นไทยให้ “กลัวฝรั่ง” มาตั้งแต่ราว พ.ศ. 2400 เลยไม่กล้าพูดฝรั่ง ได้แต่ก้มหน้าก้มตาอ่านเขียนเรียนไวยากรณ์อังกฤษไว้เป็นลูกจ้างคอยจดตามคำสั่งของนายฝรั่งให้ถูกต้องตามไวยากรณ์อังกฤษโดยไม่กล้าเผยอหน้าพูดจาโต้ตอบซักแอะ

          เมื่อคนพวกนี้เติบโตขึ้นมีอำนาจทางการเมืองและการศึกษา ก็กำหนดให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นไวยากรณ์และท่องจำเนื้อเรื่องกับท่องศัพท์เอาไว้สอบแบบเดียวกับภาษาบาลีของพระ ดังนี้แล

          เท็จจริงไม่ประจักษ์ พระพุทธเจ้าข้าเอย