Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554

 

          โบราณสถานทั้งในกรุงเทพฯ และอยุธยา กับจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา อยู่ในภาวะเสี่ยงใหญ่หลวงด้วยน้ำท่วมซ้ำซาก แล้วอาจผุกร่อนพังทลายได้

          เพราะนับแต่นี้ไปฤดูกาลแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน จะเกิดน้ำท่วมเดือนไหน? เมื่อไร? ก็ไม่รู้ แต่น้ำท่วมซ้ำซากจะมีประจำทุกปี แล้วมียาวนานขึ้นแน่ๆ

          โบราณสถานที่อยุธยาเพิ่งถูกน้ำท่วม ก็ยิ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างสูง ไม่ควรด่วนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างไม่จำกัด เพียงหวังผลกอบโกยรายได้จากนักท่องเที่ยวและจิตวิทยานักลงทุนอุตสาหกรรม

          ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการบูรณปฏิสังขรณ์อยุธยา ควรพิจารณาไตร่ตรอง ดังนี้

          1. เปิดเข้าชมโบราณสถานอยุธยาอย่างจำกัดพื้นที่ ไม่ควรให้เข้าชมอย่างเสรีเหมือนแต่ก่อน โดยเฉพาะวัดสำคัญ เช่น วัดมหาธาตุ, วัดราชบุรณะ, วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดไชยวัฒนาราม, วัดโลกยสุธา(และบริเวณโดยรอบ), ฯลฯ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

          ถ้าไม่ระวัง ก็พังแน่

          2. ภูมิสถานอยุธยาตามเอกสารจากหอหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์สังคมทางกายภาพยุคอยุธยา เช่น คลอง, ถนน, สะพาน, ตลาด, ท่าเรือ, ฯลฯ ต้องจัดพื้นที่ให้มีขึ้นเท่าที่ทำได้ ถ้ายังทำไม่ได้ ให้ปักป้ายบอกตำแหน่งแห่งหนรอไว้ทำเมื่อมีโอกาส

          ต้องมีคณะทำงานหลายสาขามาร่วมศึกษาค้นคว้าเรื่องภูมิสถานอยุธยาอย่างจริงจัง อย่าอวดโม้ว่าทำแล้ว เพราะนั่นเป็นแค่งานเบื้องต้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้รู้หลากหลายนอกจากทำกันเอง รู้กันเอง จึงไม่เคยเอาออกมาแบ่งปันเผยแพร่อย่างจริงจัง โดยมีส่วนร่วมจากชาวอยุธยาและผู้มีประสบการณ์

          ถ้าไม่ทำวันนี้ พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว

          3. บริหารจัดการอย่างทันสมัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อขจัดความขัดแย้งที่สั่งสมมายาวนานระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น

          ความทันสมัยในการบริหารจัดการ จะมีได้ย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ่องแท้ในประวัติศาสตร์สังคมอยุธยาที่เกี่ยวข้องกับอุษาคเนย์และโลก

          เงินเป็นร้อยล้านพันล้านที่รัฐบาลจัดให้ใช้จ่ายบูรณปฏิสังขรณ์อยุธยา จะละลายน้ำท่วมหายไปในพริบตาถ้าไม่คำนึงถึงอนาคต