Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

 

          เคยได้ยินแต่คำบอกเล่าเก่าแก่หลายสิบปีมาแล้ว ว่าชาวดัตช์ เนเธอร์แลนด์ถมทะเลสร้างเมืองอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ก้าวหน้าและกล้าหาญมาก

          แต่ไม่เคยรู้มากกว่านี้ เพราะความสามารถมีไม่พอจะหาความรู้ด้วยตัวเองได้ จึงไม่รู้ว่าที่รู้มานั้นถูกหรือผิด?

          จนได้อ่านข้อเขียนเรื่องน้ำ & เนเธอร์แลนด์ ของ ภาสกร พุทธชีวิน (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 หน้า C7) จึงรู้มากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง จะสรุปสั้นๆมาแบ่งปันต่อไปนี้

          เนเธอร์แลนด์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ 1 ใน 3 ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล บริเวณต่ำสุด อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 7 เมตร

          แม่น้ำลำคลองมีมากในประเทศเนเธอร์แลนด์ ชาวดัตช์มีรถกับมีเรือในสัดส่วนใกล้เคียงกัน สะพานข้ามน้ำทุกแห่งเปิดปิดได้ มีไฟเขียวไฟแดงสัญญาณจราจรกำกับการแล่นเรือในแม่น้ำลำคลอง

          Polar museum ของเนเธอร์แลนด์ จัดแสดงเล่าเรื่องการต่อสู้กับธรรมชาติอันโหดร้ายผ่านประสบการณ์ของบรรพชน

          แล้วยังแสดงเทคโนโลยีป้องกันน้ำท่วม หรือ DELTA Project ให้สังคมรับรู้ความอดทน ต่อสู้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

          มิวเซียมแห่งนี้ยังจัดแสดงแบ่งปันการปรับตัวอยู่กับสถานการณ์เลวร้ายอย่างชาญฉลาดด้วย

          Madorodam Minatureland คือเมืองจำลองเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศ จัดแสดงให้รู้ว่า

          มีภูเขากี่ลูก? มีแม่น้ำลำคลองกี่สาย? มีระบบป้องกันน้ำทะเลตรงไหน? สูบอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมประเทศ? ฯลฯ

          แล้วสร้างบรรยากาศ “สั่งสม” (ไม่ใช่สั่งสอน) ให้เยาวชนเรียนรู้ภูมิศาสตร์โดยรวมของประเทศเพื่อตระหนักรู้ว่าเนเธอร์แลนด์จะรอดพ้นภัยพิบัติได้ ทุกคนต้องร่วมกันอุ้มชูดูแลแม่น้ำ, ลำคลอง, ประตูน้ำ, และธรรมชาติด้วยวิธีไหน? อย่างไร?

          ประเทศไทยก็มีแม่น้ำลำคลองมากมาย บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยิ่งมีมาก โดยเฉพาะอยุธยาเคยได้ชื่อจากชาวยุโรปสมัยนั้นว่า “เวนิสตะวันออก” เพราะมีลำคลองมากเหมือนเมืองเวนิสในอิตาลี

          ชาวดัตช์โบราณเคยมีบทบาททางการค้ากำปั่นกับกรุงศรีอยุธยา มีสถานีการค้าทั้งในอยุธยาและปากน้ำ แล้วมีช่างเทคนิคทำแผนที่ลำคลองในอยุธยาไว้ด้วยหลายแผ่น แผนที่บางแผ่นแสดงระบบเก็บกักและระบายน้ำอย่างหลากหลาย (ดูในหนังสือ กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง ของ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549)

          แต่ระบบการศึกษาไทยแลนด์ไร้ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ เลยไร้แผนที่ แม้สถาบันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องเหล่านี้เท่าที่ควร แล้วไม่เรียนรู้ข้อดีข้อด้อยเทคโนโลยีวิธีอยู่กับน้ำตามที่เนเธอร์แลนด์เคยเผชิญ

          ดังนั้น ไทยแลนด์จึงไม่เคยคิดทำมิวเซียมธรรมชาติ โดยเฉพาะ “น้ำ” กับเมืองจำลองภูมิประเทศบ้านเมืองของเราอย่างเนเธอร์แลนด์

          เพราะคิดเองไม่เป็น ทำเป็นอย่างเดียวคือ “ซื้อ” จากเนเธอร์แลนด์ และที่อื่นๆ เช่น เกาหลี

          “นิว ไทยแลนด์” เป็นโปรเจ็กต์ที่รัฐบาลจะเร่งพลิกฟื้นประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว “ต้องปรับปรุงทั้งหมด จะปล่อยให้มีสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอีก” (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 หน้า 2)

          น้ำหลากท่วมไทยแลนด์คราวก่อนๆก็ตะโกนโหวกเหวกอย่างนี้ทุกครั้ง แต่แล้วทุกครั้งก็พากันก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกับถนนขวางทางน้ำไหลหลาก เริ่มจากทุ่งรังสิต

          คราวนี้อีกแล้วหรือ?