มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

 

          “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก” และ “ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” ฯลฯ

          สื่อตะวันตกแสดงความกังวลและเป็นห่วงไทย ว่าจะยังมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการผลิตและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้หรือไม่?

          เพราะวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ ส่งผลกระทบเสียหายใหญ่หลวงต่อภาคการผลิตรถยนต์และคอมพิวเตอร์

          สื่อตะวันตกยังบอกอีกว่าไทยมีพื้นที่ซับน้ำและป่าชายเลนที่เคยช่วยดูดซับน้ำเมื่อมีน้ำหลากท่วมในอดีต แต่พื้นที่ซับน้ำหลากท่วมเหล่านั้น ไทยเอาไปใช้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนเมืองรอบๆ นิคมหมดแล้ว

          ต่อไปข้างหน้าจะเผชิญภาวะวิกฤตอุทกภัยอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร? ไทยจะเรียนรู้จากภัยพิบัติครั้งนี้ แล้วจะทบทวนแก้ไขวิธีการรับมือที่ไม่ได้ผลแบบเดิมๆ หรือไม่?

          ถ้าไม่คิดจะรู้เท่าทันว่าสื่อตะวันตกห่วงใยไทยก็เพื่อรักษาแหล่งผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคของโลกและของตนเองไว้ เพื่อตนเองไม่ต้องสร้างแหล่งผลิตที่ทำลายสภาพแวดล้อมในบ้านเมืองของตัวเอง

          ก็ต้องนับว่าสื่อตะวันตกห่วงใยไทยจริงๆ และควรสำนึกในพระคุณ

          วิกฤตอุทกภัยและภัยอื่นๆ ที่เกิดจากการทำลายพื้นที่ซับน้ำและป่าชายเลน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอื่นๆ เหล่านี้สังคมไทยรู้ทั้งนั้น รู้ทุกอย่าง รู้ตั้งแต่แรกที่รัฐทำลายใช้พื้นที่ทุ่งรังสิตทำโรงงานอุตสาหกรรมแล้วลุกลามถึงอยุธยา

          สังคมไทยรู้ แต่ไม่รู้สึก เพราะคนส่วนมากมักโลภอยากมั่งคั่งร่ำรวยแล้วอยากมีอะไรก็ได้เป็นที่สุดในโลก จึงทำไม่รู้ไม่ชี้ และไม่อินังขังขอบ

          แล้วต่างก็พากันปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมตามยถากรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ

          ผลก็แสดงให้เห็นความวิบัติแล้ว และยังแสดงให้เห็นไม่จบ ไม่หมด ยังมีอีก แล้วจะมีต่อไปเป็นงานประจำปี บางทีจะฉวยมาขายท่องเที่ยวให้มั่งคั่งร่ำรวยได้อีกทุกปี