มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554

 

          แม่น้ำท่าจีน ต้นน้ำไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท แม่น้ำตลอดสายมีชื่อเรียกเป็นตอนๆ ตามลำดับดังนี้

          1. ตั้งแต่ต้นน้ำ ที่ อ. วัดสิงห์ ไหลลงทิศใต้ อยู่ในเขต จ. ชัยนาท เรียก คลองมะขามเฒ่า เพราะต้นน้ำอยู่ตรงวัดมะขามเฒ่า

          2. เมื่อเข้าเขต จ. สุพรรณบุรี เรียก แม่น้ำสุพรรณบุรี

          3. เมื่อเข้าเขต จ. นครปฐม เรียก แม่น้ำนครชัยศรี เพราะชื่อเก่าของนครปฐมคือเมืองนครชัยศรี

          4. เมื่อเข้าเขต จ. สมุทรสาคร จนไหลออกอ่าวไทย เรียก แม่น้ำท่าจีน เพราะแต่เดิมเป็นเมืองที่มีสำเภาจีนมาจอด แล้วเป็นอู่ต่อสำเภาที่ชาวจีนเดินเรือตั้งแต่ยุคทวารวดี ราวหลัง พ.ศ. 1000 รู้จักกว้างขวางในนาม “หลั่งยาเสียว” หรือ “หลั่งยะสิว” สืบจนทุกวันนี้

          แม่น้ำท่าจีน มีลำน้ำสาขาสำคัญ 2 สาย คือ ห้วยกระเสียว กับลำน้ำจรเข้สามพัน

          ห้วยกระเสียว มีต้นน้ำอยู่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี ไหลลงอ่างเก็บน้ำกระเสียว ที่ อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ไหลผ่าน อ. เดิมบางนางบวช และ อ. สามชุก แล้วลงแม่น้ำสุพรรณบุรี

          ลำน้ำจรเข้สามพัน มีต้นน้ำอยู่ อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี ไหลผ่าน อ. อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี แล้วลงแม่น้ำสุพรรณบุรี ที่ อ. สองพี่น้อง

          มีลำน้ำทวน เชื่อมแม่น้ำแม่กลอง กับแม่น้ำสุพรรณบุรี ผ่านลำน้ำจรเข้สามพัน ทำให้มีแหล่งอารยธรรมยุคสุวรรณภูมิราว 2,500 ปีมาแล้ว อยู่ที่ “บ้านดอนตาเพชร” (อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี) กับ “เมืองอู่ทอง” (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี)

          แม่น้ำท่าจีนไม่ได้คดเคี้ยวทั้งสาย  เพราะตอนบน ไหลผ่านดินดอน จึงไม่คดเคี้ยวมากนัก

          แต่เมื่อไหลลงตอนล่างผ่านดินลุ่ม ทำให้แม่น้ำคดเคี้ยวมาก ตั้งแต่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม ลงไปจนออกอ่าวไทย ที่ จ. สมุทรสาคร

          เหตุที่แม่น้ำคดเคี้ยวมาก เพราะเป็นบริเวณเคยอยู่ใต้ท้องทะเล เมื่อนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นมีโคลนตมถมทับจนเป็นทะเลโคลน แล้วดอนขึ้น ในยุคทวารวดีมีบ้านเมืองและรัฐอยู่บริเวณนครชัยศรีราวหลัง พ.ศ. 1000

          แม่น้ำลำคลองคดเคี้ยว เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางคมนาคมและการไหลของน้ำ รัฐโบราณเคยทำให้มีคลองลัดตัดตรงเป็นเรื่องปกติ เช่น

          1. ขุดซ่อมคลองลัดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางกอก ตรงท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ หลังจากนั้นมีขุดคลองลัดบางกรวย, ปากเกร็ด, ฯลฯ

          2. ขุดซ่อมให้ตรงที่คลองสำโรง กับคลองทับนาง สมุทรปราการ

          3. ขุดซ่อมคลองคดโคกขามให้ตรงเป็นคลองมหาชัย สมุทรสาคร (กรณีพันท้ายนรสิงห์)

          แล้วยังมีขุดซ่อมคลองลัดให้ตรงอีกหลายแห่ง

          แม่น้ำท่าจีนแม้ตอนล่างจะคดเคี้ยว แต่ก็สามารถผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ลงอ่าวไทยโดยตรงได้ไม่น้อย แม้จะใช้เวลามาก แต่ก็ผ่อนหนักเป็นเบาให้ฟากตะวันออกที่น้ำท่วมมากกว่าปกติให้ลดลงได้ดี และสมควรเร่งทำทันที

          แม่น้ำท่าจีน หากจะขุดซ่อมให้ตรงย่อมทำได้ไม่ยาก

          แต่ที่ไม่ทำ และไม่เคยคิดทำ เพราะสังคมไทยผ่านมาไม่ให้ความสำคัญธรรมชาติเรื่องแม่น้ำลำคลองห้วยหนองบึง

          การเรียนการสอนประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยไม่ให้ความสำคัญภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ความรู้ท้องถิ่นของเราจึงถูกทิ้งขว้าง เพราะให้ความสำคัญต่อถนนให้รถยนต์แล่นมากกว่าแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำ

          นับแต่นี้จะมีแต่ฤดูกาลวิปริตรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังคมต้องร่วมกันเรียนรู้เรื่องน้ำและดินโดยผ่านระบบการศึกษา ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

          จะรอรับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเดียวไม่ได้แล้ว