ซากโลกร้อน

 

1  โอ่งอ่างวางไว้ในดงป่า

มิจฉาลอบทำลายสลายสลด

วานรถูกรุกรานไล่รันทด

แก้มลิงกลบตื้นหมดกระพุ้งพ้น

2 ‚ ฟ้าร้อง ฟ้ารั่ว ฟ้าหลั่ง

โอ่งอ่างทั้งแก้มลิงถูกชิงปล้น

ไม่เก็บกักหนักนองท้องสกล

ปลาอนนต์ลอยดินกินเดือนดาว

ƒ3  เดือนดาวดับลับโลกไม่เล็งเห็น

มีแต่ปลากระโดดกระเด็นกระดอนหาว

โคลนตมถมพื้นเป็นผืนยาว

ล้วนซากชาวเผาโลกระอุระอา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

17 ตุลาคม 2554

06.00 น.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);