มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2554

           ถาวร สิกขโกศล นอกจากเป็นครูบาอาจารย์สอนภาษาไทย-จีนแล้ว ยังเป็นคนปี่พาทย์ ย่านศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เมื่อเขียนเรื่องแต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ จึงอธิบายดนตรีแต้จิ๋วไว้ด้วย จะคัดมาจัดย่อหน้าใหม่ให้อ่านเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

          “ดนตรีพื้นเมืองดั้งเดิมของแต้จิ๋วมี 5 เสียง (ขาดเสียงฟาและที) 

          ดนตรีจีนจากทางเหนือมี 12 ครึ่งเสียงคล้ายดนตรีตะวันตก เมื่อเข้าสู่แต้จิ๋ว ทำให้ดนตรีแต้จิ๋วพัฒนาเป็น 7 เสียง คล้ายดนตรีไทยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว

          ลักษณะ 5 เสียงดั้งเดิมก็พัฒนาเป็นระบบ ‘อัวะโหงว ()’ คือ ‘เสียงหมายเลข 5 มีชีวิต’ เสียงนี้คือเสียงเร สามารถแปรผันได้อย่างวิจิตร ซึ่งต้องบรรเลงด้วยเครื่องสายเป็นหลัก ทำให้ทำนองเพลงมีความลึกซึ้งได้อารมณ์ดื่มด่ำ

          เพลงอัวะโหงวส่วนมากเป็นเพลงเศร้าอย่างสุขุม หมองรันทดไพเราะล้ำ เพลงที่มีชื่อเสียงมากคือ ‘หลิวแชเนี้ย ()’ เพลงอัวโหงวเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของดนตรีแต้จิ๋ว…”

          “วงดนตรีที่โดดเด่นแสดงอัตลักษณ์จีนแต้จิ๋วชัดที่สุดคือวงตั่วหล่อโก้วหรือวงเครื่องสายปี่กลอง”

ถาวร อธิบายดนตรีแต้จิ๋วว่า มาจากดนตรีจีนจงหยวน ผสมกับดนตรีของชนพื้นเมือง คือ ตั้วหล่อโก้ว (กลองใหญ่) หรือไทยเรียกกลองทัด (หน้า 100)

          “ตั้วหล่อโก้วของแต้จิ๋วนั้น กลองที่เสียงดังเร้าใจทั้งรูปลักษณ์และเสียง เหมือนกลองทัดในวงปี่พาทย์ไทย

          ทั้งนี้ เพราะมาจากเครื่องดนตรีของชนเผ่าเย่ว์โบราณเหมือนกัน” (หน้า 44)

หล่อโก้ว (ในชื่อตั้วหล่อโก้ว) ภาษาปากเรียก ล่อโก๊ ก็ได้ มีใช้ในยวนพ่าย ยุคต้นอยุธยาว่า

          “ดังเดือดม้าล้อก้อ        โกรศเกรียง”

กลองทัดมีหูระวิงเหมือนกลองทองมโหระทึก อายุราว 3,000 ปีมาแล้ว ที่มีแหล่งผลิตจำนวนมากอยู่กวางสี (ติดกับกวางตุ้ง) แต่ไม่พบหลักฐานว่ากลองทัดได้หูระวิงจากกลองทอง หรือกลองทองได้จากกลองทัด

กลองทองมโหระทึก จีนฮั่นเรียก หนานถงกู่ หมายถึงกลองทองของคนทางใต้ แล้วเรียกกลองทัดว่า ถงกู่ คำว่า กู่ แปลว่า กลอง

เจนจิรา เบญจพงศ์ นักค้นคว้าเอกเทศ เคยบอกในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ว่า ญี่ปุ่นรับกลองทัด หรือถงกู่ ไปจากจีน แล้วเรียก ไทโกะ หมายถึงกลองอ้วน เพราะตัวกลองทำด้วยไม้ตรงกลางป่องอ้วน คว้านข้างในเป็นโพรง

ทั้งจีนและญี่ปุ่น ต่างพัฒนารูปแบบและวิธีเล่นกลองทัดไปในแนวสร้างสรรค์ แล้วส่งให้เกาหลีผลิตสินค้าสร้างสรรค์ไป“ขาย”ต่อในโลกกว้าง

แต่ไทยใช้งานกลองทัดเหมือนเมื่อราว 2,500 ปีมาแล้ว