มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554

          ประกาศฉบับลวงโลกและลวงประชาชน ของรัฐบาลชุดก่อนคือ บันทึกเอ็มโอยู 2544 กับ มรดกโลก

คอลัมน์ หน้า 3 ของมติชน (ฉบับวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554) สรุปเรื่อง คำประกาศถอนตัวจากมรดกโลกว่า

          “คำประกาศถอนตัวจากการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกอันมาจาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ และได้รับความเห็นชอบโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ได้รับการพิพากษาไปแล้วโดยประชาชน 

          นั้นคือ พรรคกิจสังคมไม่ได้รับเลือกแม้แต่คนเดียว กระทั่ง นายสุวิทย์ คุณกิตติ ต้องสอบตก

          นั่นก็คือ พรรคประชาธิปัตย์ ต้องพ่ายแพ้ให้แก่พรรคเพื่อไทยอย่างยับเยิน”

คำประกาศถอนตัวจากมรดกโลกของรัฐบาลชุดก่อน ครั้งนั้นมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งประกาศสนับสนุนอย่างขึงขัง จริงจัง ถึงขนาดใครไม่เห็นด้วยก็ถูกตราหน้าอย่างง่ายๆ ว่าขายชาติ

          ฟังแล้วน่ากลัว และน่าขยะแขยง

เมื่อเร็วๆ นี้กรมศิลปากร มีหมายเกณฑ์(ที่ วธ 0416/3317 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554) ให้ “นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการอิสระ” ไปอภิปรายแนวทางการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิในอนาคต

อ่านแล้วทำท่าจะจับไข้ เพราะเพ้อเจ้อกันมากไปแล้ว

จะอิสระ หรือไม่อิสระ ผมก็ไม่เคยเป็นนักวิชาการ มีแต่เขียนหนังสือโดยเก็บวิชาความรู้จาก “ครูพักลักจำ” นักวิชาการสถาบันต่างๆ

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติ แต่อันที่จริงน่าจะสอบถามก่อนว่าพร้อมจะไปร่วมอภิปรายหรือไม่?

นี่ไม่ถาม แต่ออกหมายเกณฑ์แรงงานไพร่ส่งไปเลย ผมจนปัญญาหาสมองไม่ได้ ก็ต้องปฏิเสธ

ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรก กรณีรัฐบาลชุดก่อนประกาศถอนตัวจากมรดกโลก จึงเป็นนักวิชาการไม่ได้ และไม่เคยคิดจะเป็นนักวิชาการ

ถ้าคิดอยากเป็นนักวิชาการ ผมคงรับราชการเป็นอาจารย์เสียตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว เมื่อท่านอาจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ตรัสชวนให้เป็นอาจารย์ แล้วจะหาทุนให้ไปเรียนวิชาโบราณคดีต่อที่อินเดีย

แต่ผมขอกราบลา ไม่ปรารถนาเป็นอาจารย์ แต่จะทำหนังสือพิมพ์ แล้วก็ไปสมัครเข้าทำงานที่สยามรัฐรายวันตั้งแต่ครั้งนั้น

จะอับอายขายหน้ามากถ้ามีใครเข้าใจว่าผมเป็นนักวิชาการ แล้วสนับสนุนรัฐบาลชุดก่อนให้ถอนตัวจากมรดกโลก