น้ำท่วม

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ เจ้าเอยน้ำไหล

น้ำไหลลงจากเหนือ

ไม่มีรถ ไม่มีเรือ

น้ำเหนือมาหนีไม่ทัน

พลัดพ่อแม่ผัวเมีย

เสียลูกหลานเรือนขวัญ

รวงข้าวเน่าน้ำพลัน

ชาวนามันน้ำท่วมตาย

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

22 กันยายน 2554

15.00 น. document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);