Download PDF

น้ำตาท่วม

สุจิตต์ วงษ์เทศ

๏ โฉมสำอางนางนาคเสน่หา

นองน้ำตาไหลรวมท่วมสถาน

พิษโลกร้อนหลอมละลายเป็นสายธาร

มรสุมสังหารหั่นหัวใจ

หันหน้ามาเถิดโฉมเสมือน

แก้มเปื้อนน้ำตาจะเช็ดให้

เช็ดให้เหือดแห้งระเหิดระเหยไป

อุทกภัยพ้นพรากโฉมนาคนาง

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี 

1 กันยายน 2554

14.30 น.