มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554

          “ทมิฬราชวงศ์โจฬะ เป็นจักรวรรดิการค้าแห่งแรกของเอเชียแห่งมหาสมุทรอินเดีย” 

          นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้จากหนังสือประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย ของ อาจารย์ ดร. ธิดา สาระยา

          เมื่ออ่านต่อไปก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มอีก ว่าผู้ก่อตั้งโจฬะในประวัติศาสตร์ คือพระเจ้าวิชัยยาลายา (Vijayalaya) เมื่อยึดครองแผ่นดินทมิฬทางใต้ไว้ทั้งหมดราว พ.ศ. 1393 (ค.ศ. 850)

          คำว่า ทมิฬ มีผู้อธิบายว่าในภาษาพื้นเมืองอินเดียใต้ หมายถึง คน หรือแผ่นดิน ผมจำไว้นานมาแล้ว ไม่มั่นใจว่าถูกต้องทั้งหมด

          แต่ภาคผนวกหนังสือของอาจารย์ ดร. ธิดา บอกว่า ทมิฬ หมายถึง sweetness, refined quality ไม่มีแปลเป็นคำไทย เลยคัดมาโต้งๆ เพราะผมแปลไม่ได้

          คำว่า โจฬะ แปลว่า ยอด, จอม, ส่วนสูงสุด คำเดียวกับ จุฬา, จุฬาราชมนตรี

          แต่ทมิฬในภาษาไทย แปลว่า ดุร้าย, โหดร้าย เช่น ทมิฬหินชาติ หมายถึง เลวทรามต่ำช้า

          ส่วน โจฬะ ในภาษาไทยกลายเป็นโจร, ผู้ร้าย

          นั่นเป็นคำและความหมายที่คนไทยรับรู้ผ่านลังกาทางตำนานมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา เพราะกษัตริย์สิงหลในลังกาเป็นศัตรูกับกษัตริย์ทมิฬ แล้วประณามกษัตริย์ทมิฬว่าเป็นพวกโจรผู้ร้าย, ดุร้าย, โหดร้าย, เลวทรามต่ำช้า, ฯลฯ นักปราชญ์ไทยในอดีตก็รับมาแล้วกำหนดให้คำว่าทมิฬมีความหมายไม่ดี

          แท้จริงแล้วทมิฬ คือ “เจ๊กจีนแห่งอินเดีย” อาจารย์ ดร. ธิดา อธิบายว่าเป็นพ่อค้าเก่าแก่ในประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย มีพยานหลักฐานมากมายก่ายกอง และเป็นคนพื้นเมืองของอินเดีย มีวัฒนธรรมก่อนพวกอารยันเข้าสู่อินเดีย

          ทมิฬนี่แหละเป็น “ครูใหญ่” ของสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ทางอักษรศาสตร์ และการก่อสร้างปราสาทหิน

          ไม่ใช่แค่นั้น ครูบาอาจารย์และนักวิชาการรับรู้ทั่วกันว่า รามเกียรติ์ของไทยและเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นฉบับทมิฬอินเดียใต้ ไม่ใช่ฉบับวาลมิกิแท้ๆ

          พราหมณ์ที่เป็นนักบวชทำพิธีกรรมเป็นพราหมณ์ทมิฬมาแต่ดั้งเดิมเริ่มแรก สุนทรภู่เองก็บอกไว้ในนิราศเมืองเพชรว่ามีบรรพชนเป็น “พราหมณ์รามราช” คือพราหมณ์ทมิฬที่มาอยู่เมืองเพชรบุรี ดังกลอนตอนหนึ่งบอกว่า

          “เป็นถิ่นฐานบ้านพราหมณ์รามราช             ล้วนโคตรญาติย่ายายฝ่ายวงศา”

          ผมอ่านเรื่องทมิฬอินเดียใต้แล้วมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะอาจารย์ ดร. ธิดา พรรณนาด้วยพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีพร้อมมูล ว่าเป็นพันๆ ปีมาแล้ว มีหมู่บ้านและสมาคมพ่อค้าทมิฬ-ผู้ประกอบการแห่งมหาสมุทรอินเดีย คือพลังผลักดันให้ทมิฬเป็นจักรวรรดิการค้าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน

          ทั้งหมดที่ยกมาเล่าอย่างกระท่อนกระแท่น เพราะพื้นฐานความรู้ผมไม่พอ ก็เพียงจะบอกว่าสังคมไทยยังขาดตกบกพร่องความรู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้อีกมาก

          ถ้าอยากให้ประชาคมอาเซียนเกิด แล้วดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีสันติภาพ ก็ต้องร่วมกันเรียนรู้ความเป็นมาของอุษาคเนย์อย่างเสมอภาค ซึ่งมีหนังสือของอาจารย์ ดร. ธิดานี้เล่มหนึ่ง เป็นมหาคัมภีร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีไร้พรมแดน