มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554

         คนพูดจาด้วยตระกูลภาษาเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมาแต่ดั้งเดิมเสมอไป

นักภาษาศาสตร์ทั้งหลายอธิบายสอดคล้องกันว่าเผ่าพันธุ์ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลภาษา และภาษาแพร่กระจายไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกทางประวัติศาสตร์ แต่คนไม่จำเป็นต้องอพยพถอนรากถอนโคนตามภาษาไปด้วย

ถ้าอธิบายตามนักภาษาศาสตร์ ก็อาจบอกได้ว่าจ้วงในกวางสีพูดตระกูลภาษาไทย แต่ไม่ใช่คนไทย รวมถึงไป่เยว่พูดภาษาตระกูลไท-กะได ก็ไม่ใช่คนไทย หากจะเป็นคนไทยต้องมีอย่างอื่นประกอบอีกมาก

เพราะความเป็นคนไทยไม่ใช่แค่พูดตระกูลภาษาไทย แต่ต้องมีอย่างอื่นอีกมากที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยพันธุศาสตร์

ถึงกระนั้นไป่เยว่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาทางสังคมวัฒนธรรม ไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมหมดทั้งบรรพชนคนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

ไม่รู้เลยว่าสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสัมมนาทางวิชาการเรื่อง จากไป่เยว่สู่ไทถึงไทยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคำอธิบายว่าไป่เยว่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่สุดทางตอนใต้ของจีน มีถิ่นฐานกระจายกว้างมาก ตั้งแต่ฮกเกี้ยน, กวางตุ้ง, กวางสี, ยูนนาน, ฯลฯ จนถึงเวียดนาม

         มารู้ข่าวในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม (งานเลิกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน) เมื่อรับจดหมายลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 

         แต่จ่าหน้าซองส่งให้ผมไปที่ คณะ______ มหาวิทยาลัย______ กว่าจะย้อนมาถึงผมก็เป็นอันว่างานเลิกแล้ว

กลุ้มใจและไม่สนุก เพราะคิดไม่ออกว่าผู้บริหารสถาบันแห่งนี้ไม่รู้เป็นอะไรที่เข้าใจไขว้เขวขนาดหนักไปว่าผมเป็นนักวิชาการ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใหญ่โต ทั้งๆผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง เขียนในมติชนตรงนี้ทุกวัน นับสิบๆ ปีแล้ว และไม่เคยมีประวัติไปรับราชการเป็นครูบาอาจารย์ที่ไหนๆ

ผมไม่มีวาสนาขนาดนั้น อย่าทำให้สถาบันของอาจารย์มหาวิทยาลัยเสียหายเพราะผมเลย เจ้าประคุณเอ๋ย