มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554

          แจกแท็บเล็ตให้นักเรียน คือนโยบาย One Tablet PC per Child ของพรรคเพื่อไทย เท่ากับต้องรื้อวัฒนธรรมการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาฯ ที่เป็นแบบเก่า ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก

อาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ (คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) ท้วงติงไว้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 หน้า 2) ว่ามีทั้งข้อดีและข้อด้อย หรือมีทั้งผลดีและผลเสีย จะสรุปอย่างกะทัดรัดมาแบ่งปันไว้ต่อไปนี้

หากทำดีๆ เตรียมพร้อมดี นโยบายแจกแท็บเล็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์ เท่ากับได้ปฏิรูปการศึกษาสำเร็จไปกว่าครึ่ง ทั้งปฏิรูปหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน

เพราะหมายถึงการรื้อหลักสูตรเดิมที่ไม่มีประโยชน์มากกว่า 50-60% แล้วปรับปรุงใหม่ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแบบวิเคราะห์

ในทางกลับกัน ถ้าไม่มีการเตรียมหลักสูตรใหม่ แต่เอาเนื้อหาในตำราแบบเก่ามาสอนในแท็บเล็ตเหมือนเดิม ก็เท่ากับว่านโยบายของเพื่อไทยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ครูไทยจะใช้แท็บเล็ตเป็นหรือไม่ แล้วจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เพราะครูไทยไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนด้วยระบบไอที

ต้องแก้ปัญหาเก่าๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลสัมฤทธิ์ต่ำและคุณภาพไม่เหมาะสม เนื่องจาก“ครูไม่ใส่ใจการเรียนการสอน”

ข้อดี-ข้อด้อย หรือผลดี-ผลเสีย ของนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน เป็นสาระสำคัญจากข้อท้วงติงของอาจารย์สมพงษ์ ซึ่งผมอ่านแล้วศรัทธา จึงสรุปมาลงพิมพ์ให้แพร่หลาย จะได้ร่วมกันพิจารณา แต่ไม่มั่นใจว่าจะสรุปมาตรงตามที่อาจารย์สมพงษ์อธิบาย

ที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือบรรดาครูใหญ่และครูน้อยในโรงเรียนต่างจังหวัดตามตำบลอำเภอต่างๆ ที่ถูกระบบราชการแช่แข็งเย็นชามานานมากอย่างน่าสมเพชเวทนา

ครูใหญ่และครูน้อยจึงไม่เข้าใจการศึกษาแบบวิเคราะห์ หรือเข้าใจครึ่งๆ กลางๆ อย่างศรีธนญชัย เพราะถูกครอบงำด้วยเถรวาทไทยมานาน จนตามไม่ทันความรู้ใหม่และการเรียนการสอนที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

กรณีอย่างนี้แท็บเล็ตช่วยไม่ได้ ครูและนักเรียนต้องปรับตัวเอง ซึ่งยากมากๆ เพราะต่างมีภาระอย่างอื่นอีก

หากเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อได้แท็บเล็ตมาใช้งาน แต่ใช้ไม่เป็น หรือใช้ในทางเสื่อม ก็เท่ากับทันสมัย แต่ไม่พัฒนา น่าเสียดาย