มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554

          เทือกเขาสามร้อยยอด เป็นเขาหินปูน อายุราว 200 ล้านปีมาแล้ว ในยุคเพอร์เมียน ปัจจุบันอยู่ อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

          สามร้อยยอด ได้ชื่อจากนิทานท้องถิ่นอ่าวไทยเรื่องตาม่องไล่ หมายถึงมียอดเขาเรียงรายมากมายราว 300 ยอด

          แต่ไม่มีเท่าที่ว่านั้นจริง หากตั้งชื่อเป็นโวหารเพื่อบอกจำนวนและขนาดของเทือกเขาว่ายืดยาวมากมายกว่าที่อื่นๆ เท่านั้น

          เทือกเขาสามร้อยยอด แต่เดิมเป็นเกาะอยู่ริมทะเลฟากตะวันตกของอ่าวไทย ตรงข้าม จ. ตราด

          เคยพบซากหอยทะเลบนเทือกเขากับในทุ่งสามร้อยยอด แล้วยังมีพยานอยู่ในรูปจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิ ยุคอยุธยา วาดเป็นรูปเกาะกลางทะเล แล้วมีอักษรเขียนชื่อกำกับว่า “เขาเกาะ 300 ยอด” 

          ทุ่งสามร้อยยอด ปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบทุ่งน้ำจืดผืนใหญ่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย

          แต่ในอดีตคือท้องทะเลระหว่างเกาะสามร้อยยอดกับชายฝั่งทะเลเดิม(ที่ควรอยู่ลึกเข้าไปทางตะวันตกของทางรถไฟและถนนเพชรเกษมทุกวันนี้) เมื่อตะกอนจากลำน้ำที่ไหลจากเทือกเขาทิศตะวันตกมาทับถมนานนับร้อยๆ ปี พันๆ ปี ก็ทำให้เกิดแผ่นดินเชื่อมกับเกาะกลายเป็นทุ่งน้ำจืด

          ทุ่งน้ำจืดสามร้อยยอดมีความสำคัญอย่างยิ่งทางระบบนิเวศน์ แล้วยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น มีพืชมากกว่า 50 ชนิด, มีนกมากกว่า 100 ชนิด, และมีสัตว์อื่นๆ อีกมาก

          คุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานฯ มติชน มอบภารกิจให้รถตู้หนึ่งคันบรรทุกผมไปตระเวนสำรวจภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเทือกเขาสามร้อยยอด เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ก่อนโน้น และต่อมาอีกติดๆ กันหลายครั้ง

          คุณสุรยุทธ์ ยงชัยยุทธ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นอยู่ประจวบคีรีขันธ์ นำทางให้ผมเข้าไปตระเวนโดยรอบเทือกเขาสามร้อยยอด แล้วแวะเข้าทุ่งสามร้อยยอด เห็นน้ำแห้งผาก แล้วแดดจ้าร้อนจัด แต่มองไปทางทิวเขาด้านตะวันตกพรมแดนไทย-พม่า เห็นเมฆสีดำหนาทึบ แสดงว่ามีฝนจากทะเลอันดามันกำลังลอยเข้ามา อีกไม่นานจะเทน้ำให้ตกลงทุ่งสามร้อยยอด

          “เป็นอย่างนี้ทุกวัน แต่ไม่ตกหรอก” เจ้าหน้าที่สำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้ดูแลอยู่ทุ่งสามร้อยยอด บอกให้รู้ “ลมหอบเมฆข้ามทุ่งไปทำฝนตกที่อื่นหมด ฝนยังไม่ตกลงทุ่งนี้”

          เอกสารของสำนักอุทยานแห่งชาติ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546 แล้วไม่มีอีก) บอกว่าฝนตกชุกจะมีปริมาณน้ำฝนมากสุดตั้งแต่สิงหาคม จนถึงพฤศจิกายน

          แต่ที่ผมไปเห็นเป็นกลางกรกฎาคม เป็นระยะฝนทิ้งช่วง จึงไม่มีฝน แล้วน้ำในทุ่งแห้งลง พวกพืชในทุ่งก็โกร๋นแห้งกรอบทำท่าเหมือนจะตาย แต่ไม่ตาย

          บนเขาสามร้อยยอด ด้านทุ่งน้ำจืด มีรูปเขียนตามเพิงผาบนไหล่เขา อายุราว 2,500 ปีมาแล้ว

          รูปเขียนสำคัญมีหลายรูป แต่กลุ่มหนึ่งเป็นรูปคนสวมหัว กับรูปหน้ากาก

          กรมศิลปากร สำรวจและศึกษาอย่างละเอียดไว้แล้ว มีในหนังสือชื่อ ศิลปะถ้ำ เขาสามร้อยยอด พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นงานที่ดีเยี่ยมมาก ผมซื้อไปหลายเล่มเพื่อแจกคนชอบอ่านงานอย่างนี้ แต่น่าเสียดายที่ราชการไม่แบ่งปันเผยแพร่สู่สาธารณะ

          ผมเคยพยายามติดต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมศิลปากร แล้วขันอาสาว่าจะทำ PR แบ่งปันเผยแพร่ให้ฟรีๆ ตั้งแต่ปี 2547 ที่พิมพ์หนังสือออกมา เพราะชอบมาก

          แต่ไม่มีใครกระตือรือร้นเล่นด้วย ผมเลยหดและเหี่ยวไปเองตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้